Zmiany w wybranych obszarach działalności TFI (osoby fizyczne w niepublicznych FIZ, obowiązek poszerzania wiedzy i kompetencji,polityka zaangażowania).

ZMIANY W WYBRANYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI TFI (OSOBY FIZYCZNE W NIEPUBLICZNYCH FIZ, OBOWIĄZEK POSZERZANIA WIEDZY I KOMPETENCJI, POLITYKA ZAANGAŻOWANIA).

W trakcie szkolenia przyjrzymy się wybranym obszarom działalności TFI zmienionym w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowo, szczegółowo omówimy raz jeszcze wybrane regulacje wynikające z rozporządzenia z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

 

Szkolenie adresowane jest do członków organów TFI, pracowników departamentów prawnych, audytorów wewnętrznych, pracowników departamentów compliance, a także pracowników departamentów middle oraz back office. 

 

 

Data i miejsce:

 

2 kwietnia 2020 r.

 

 

Godz. 09:30-16:30

 

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

 

DLA KOGO:

 

 

Szkolenie adresowane jest do członków organów TFI, pracowników departamentów prawnych, audytorów wewnętrznych, pracowników departamentów compliance, a także pracowników departamentów middle oraz back office. 

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

9:00 – 09:30    Rejestracja uczestników
09:30 rozpoczęcie warsztatów

 

1)    Zmiany w obszarze funkcjonowania niepublicznych FIZ związane z uczestnictwem w  funduszu osób fizycznych:

 

•    niepubliczne FIZ przed i po nowelizacjach z 1 lipca i 16 października 2019 r.;
•    charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych pierwszej emisji;
•    równoległe prowadzenie kilku emisji i ograniczenia z tym związane;
•    konsekwencje ustalania wartości i ceny emisyjnej certyfikatów;
•    ograniczenia w podziale certyfikatów;

 

2)    rola TFI i odpowiedzialność związana z obowiązkiem poszerzania wiedzy i kompetencji pracowników;

 

•    wymogi dotyczące poszerzania wiedzy i kompetencji wynikające z rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu i warunków prowadzenia   działalności przez TFI;
•    utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów towarzystwa wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych  obowiązków;

 

3)    nowe wymogi ustawowe związane z powoływaniem członków zarządów i RN TFI

 

•    kto, kiedy i w jaki sposób musi wypełniać nowe wymogi stawianych członkom organów TFI?
•    jak zorganizować podział kompetencyjny w zarządzie?
•    jak i kiedy poprawnie realizować obowiązki notyfikacyjne wobec KNF?
•    konsekwencje naruszenia wymogów ustawowych;

 

4)    Polityka zaangażowania jako element implementacji dyrektywy SRD II

 

•    czy jest polityka zaangażowania i kto jest obowiązany do jej posiadania?
•    co powinno się znaleźć w polityce zaangażowania i jak ją wykonywać?
•    jakie są obowiązki związane z posiadaniem polityki zaangażowania i sprawozdań z jej realizacji;
•    kiedy i na jakich zasadach można zrezygnować z obowiązku posiadania polityki zaangażowania?

 

5)    Nowe zasady penalizacji obowiązków ustawowych – kto, za co i na jakich zasadach ponosił będzie odpowiedzialność za zarządzane i likwidację funduszy inwestycyjnych?

13:00 – 13:45 lunch

16:00-16:30 podsumowanie i zakończenie warsztatów

Tomasz Jabłoński – radca prawny, senior associate, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

 

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, w szczególności w kwestiach związanych z funkcjonowaniem funduszy i firm inwestycyjnych. Ma doświadczenie w zakresie regulacyjnym związanym z działalnością funduszy inwestycyjnych (w tym PE i VC), towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich. Podczas pracy w TFI odpowiadał za współpracę z depozytariuszami zarządzanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Uczestniczył m.in. w tworzeniu, funkcjonowaniu i dokonywaniu transakcji przez kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu finansowana dłużnego przedsiębiorstw (w tym obligacjami typu high-yield). Doświadczenie zdobywał również jako prawnik spółek publicznych odpowiedzialny za pion korporacyjny i relacji inwestorskich.

 

wkb_logo

Koszt uczestnictwa ( przy zapisach do 23.03.2020)

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 23 marca 2020 r. : koszt 1500 zł netto za osobę + VAT

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte