KAMILA LEWANDOWICZ

k.lewandowicz@fispoland.com

 

20-sto letnie doświadczenie w kontaktach z klientem biznesowym, a także wokół tworzenia oraz wdrażania strategii przedsiębiorstw, pozyskiwania finansowania na realizację projektów i inwestycji. Doświadczenie w inżynierii finansowej zdobyła w Banku Gospodarstwa Krajowego wdrażając instrumenty finansowe w ramach projektów unijnych w perspektywie 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020.
Główne zadania to tworzenie instrumentów finansowych: gwarancji, produktów dłużnych oraz kapitałowych, odpowiedzialność za ich wdrażanie oraz realizację w ścisłej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi. Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu i instytucjami państwowymi oraz instytucjami finansowymi. Posiada wiedzę merytoryczną oraz kompetencje z obszaru zarządzania
procesami rozwojowymi, budowaniem relacji biznesowych, zarządzaniem Zespołami.
Autor i współautor wielu paneli eksperckich oraz szkoleń przede wszystkich dla MŚP oraz Studentów, również jako prowadzący.
Absolwentka UE w Poznaniu z zakresu inżynierii finansowej oraz Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł Master of Business Administration. Posiada kwalifikacje do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Obecnie współpracuje z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. wsparcia biznesu i pozyskiwania środków unijnych oraz z Innvesto Group Sp. z o.o. gdzie pełni rolę Koordynatora ds. Projektów Unijnych pozyskiwanych dla MŚP.

 

DARIUSZ WIELOCH

d.wieloch@fispoland.com

 

Ekspert w dziedzinie finansów i zarządzania; w szczególności działalności rynków finansowych, sprzedaży produktów finansowych, negocjacji kontraktów, współpracy z instytucjami rynku finansowego, z rynkiem finansowym związany od 1993 roku.

Pełnił kierownicze funkcje w wielu krajowych i zagranicznych instytucjach związanych z rynkiem finansowym m.in. pod nadzorem KNF:

– Prezesa Zarządu AgioFunds TFI SA (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych);

– Prezesa Zarządu Strefa Finansów sp z o.o., spółki doradztwa finansowego;

– Członka Zarządu SUPERFUND TFI SA

– Wiceprezesa Zarządu WARTA TFI SA

– Dyrektora Zarządzającego KBC TFI SA

– Prezesa Zarządu AlterNatus sp z o.o.

a także funkcje dyrektora w Biurze Skarbu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA; w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki SA w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego;

oraz członka Rady Nadzorczej NFI Progress SA czy członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK SA

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe – Bankowość inwestycyjna) oraz Politechniki Radomskiej.

MAREK LESZCZYŃSKI

m.leszczynski@fispoland.com

 

Zawodowo związany z branżą finansową od 2008 roku. Ekspert w branży środków unijnych, które pozyskuje dla przedsiębiorców od 2010 roku. Głównie specjalizuje się w unijnych środkach zwrotnych z czym związane są analizy, opracowania dokumentacji, zagadnienia prawne i negocjacje.

Swoje wieloletnie doświadczenie zbierał w takich instytucjach jak Phinance S.A., Getin Noble Bank S.A. Lendi sp. z o.o. czy jako koordynator projektów, unijnych środków zwrotnych dla przedsiębiorców dla województwa zachodniopomorskiego.

Od 12 lat przedsiębiorca i Członek Zarządów spółek w branży finansowej i unijnej co przekłada na efektywne zarządzanie zespołem, rozwój oferty i marki Innvesto oraz budowę sieci ogólnopolskich Partnerów.