FUND INDUSTRY SUMMIT: ZAFI I UCITS V – WARUNKI UCZESTNICTWA

FIS ZAFI

WARUNKI UDZIAŁU

ekosystem
udział2

Przedstawiciele TFI mogą zgłaszać swój udział przy użyciu poniższego formularza

Pozostałe instytucje zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o bezpośredni kontakt.

FIS_ZAFI i UCITS V