Materiały do pobrania

 

slajdshow_1b

ZAKRES I TEMPO DOSTOSOWANIA TFI DO NOWEJ USTAWY

NADZÓR I OBOWIĄZKI RAPORTOWE PRZEWIDZIANE NOWELIZACJĄ USTAWY

POLITYKA WYNAGRODZEŃ ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ

POLITYKA WYNAGRODZEŃ I JEJ WPŁYW NA RYNEK PRACOWNIKA I PRACODAWCY

BEST PRACTICES: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INWESTYCYJNYM

UMOWY OUTSOURCINGOWE - PYTANIA I ODPOWIEDZI

NOWA USTAWA OD A DO Z - UJĘCIE PROJEKTOWE

FIS_ZAFI i UCITS V