Wycena portfeli wierzytelności II

WYCENA PORTFELI WIERZYTELNOŚCI Z PERSPEKTYWY INWESTORA FINANSOWEGO

Wycena pakietów wierzytelności to jeden z kluczowych aspektów związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi. Modelowanie oraz interpretacja wskaźników: LGD, DPD, DP, analiza vintage, różnice w metodologii wyceny portfeli wierzytelności performujących oraz nieperformujących, wpływ wad prawnych wierzytelności na wartość portfela, czy zasady wyceny portfeli wierzytelności zabezpieczonych to tylko niektóre z punktów agendy szkolenia.

 

 

Wycena pakietów wierzytelności stała się w ostatnim czasie tematem nośnym medialnie. O tym jak prawidłowo zapewnić jeden z kluczowych aspektów funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych mówić będziemy na szkoleniu organizowanym przez Fund Industry Support we współpracy z CMT Advisory. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

 

Data i miejsce:

 

6 listopada 2019 r.

 

Godz. 09:30-16:30

 

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

DLA KOGO:

 

 

 „Wycena portfeli wierzytelności z perspektywy inwestora finansowego” to pozycja obowiązkowa dla przedstawicieli wszystkich towarzystw funduszy inwestycyjnych posiadających w swojej ofercie fundusze sekurytyzacyjne. Grupę docelową warsztatów stanowią również przedstawiciele depozytariuszy oraz wyspecjalizowanych podmiotów zaangażowanych w procedurę wyceny portfeli wierzytelności.

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

9:00 – 09:30    Rejestracja uczestników
09:30 rozpoczęcie warsztatów

9:30 – 11:00

Wprowadzenie: funkcjonowanie rynku wierzytelności w Polsce

Wprowadzenie do wyceny portfeli wierzytelności

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:45

Wycena wartości rynkowej portfela niezabezpieczonych wierzytelności masowych:

§  podział portfela wierzytelności na część performującą i nieperformującą

§  wycena portfela wierzytelności nieperformujących

12:45 – 13:30 Przerwa lunchowa
13:30 – 15:00

Wycena wartości rynkowej portfela niezabezpieczonych wierzytelności masowych:

§  wycena portfela wierzytelności performujących

§  koszty windykacji w procesie wyceny portfela wierzytelności

15:00 – 15:15 Przerwa kawowa
15:15 – 16:30

Wycena wartości rynkowej portfela wierzytelności zabezpieczonych:

§  wpływ zabezpieczenia na wartość wierzytelności

§  wycena portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie

§  wpływ wpisów poprzedzających na wartość wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie

Organizacja procesu wyceny portfela wierzytelności

§  źródła danych w procesie wyceny portfela wierzytelności

§  proces wyceny i często popełniane błędy

dr Przemysław Grobelny, CFA

 

Posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, pracownik naukowy w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Menedżer działu doradztwa na rzecz instytucji finansowych CMT Advisory Sp. z o.o.

Specjalizuje się w wycenach portfeli wierzytelności, transakcjach fuzji i przejęć oraz doradztwie strategicznym na rzecz podmiotów z sektora finansowego. Autor kilkudziesięciu wycen portfeli wierzytelności o zróżnicowanym charakterze, w tym wycen na potrzeby transakcyjne i sprawozdawcze dla funduszy NSFiZ, firm pożyczkowych, banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm windykacyjnych. Posiada ponadto bogate doświadczenie w zakresie sporządzania opinii na potrzeby sporów sądowych, planów restrukturyzacyjnych oraz wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych, autorskich praw majątkowych, know-how i skryptów dłużnych.

 

CMT_logo_4x2cm_transp_kolor

CMT Advisory Sp z o.o. jest podmiotem wyspecjalizowanym w doradztwie transakcyjnym. Oprócz wsparcia w realizacji procesów fuzji i przejęć, CMT Advisory świadczy usługi związane z rynkiem kapitałowym, restrukturyzacjami i przekształceniami, wycenami, pozyskiwaniem finansowania oraz cenami transferowymi. Domeną CMT jest współpraca z firmami rodzinnymi. Oferujemy usługi nadzoru właścicielskiego, zapewniając wsparcie w zakresie podejmowania kluczowych de

cyzji dotyczących rozwoju biznesu. W naszej strukturze CMT funkcjonuje wyspecjalizowany dział zajmujący się doradztwem na rzecz instytucji finansowych.

Koszt uczestnictwa ( przy zapisach do 28.10)

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 28 października 2019 r : koszt 1500 zł netto za osobę + VAT

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte