Wejście w życie zmian do Ustawy AML- jak przeciwdziałać praniu pieniędzy od 31.10?

WEJŚCIE W ŻYCIE ZMIAN DO USTAWY AML- JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRANIU PIENIĘDZY OD 31.10?

 

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu poświęconemu omówieniu zmian do Ustawy AML wchodzących w życie w dniu 31. października 2021 r. 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane wymóg zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z AML w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków. 

 

Zachęcamy do udziału w szkoleniu, które poświęcone zostanie w całości omówieniu zmian do ustawy wchodzących w życie już z końcem października. 

Szkolenie odbędzie się w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 
Data i miejsce:

 

20.10.2021 r.

 

10:30- 12:00

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

 
DLA KOGO:

Szkolenie adresowane jest do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych, agentów transferowych oraz dystrybutorów odpowiedzialnych za realizację obowiązków AML. W szczególności zachęcamy do udziału pracowników departamentów sprzedaży, compliance, audytu wewnętrznego, a także członków zarządów i rad nadzorczych.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

Agenda (10:30- 12:00)

 

 1. Wprowadzenie

   

 2. Zmiany w sposobie weryfikacji tożsamości klienta oraz beneficjenta rzeczywistego

   

 3. Nowe zasady stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego

   

 4. Wymogi dotyczące obsługi zdalnej

   

 5. Zmiany w zasadach prowadzenia analizy transakcji

   

 6. Nowe wymogi dotyczące zakresu procedury wewnętrznej

   

 7. Nowe wymogi dotyczące procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

   

 8. Dyskusja

   

 

MDDP Olkiewicz i Wspólnicy_logo

 

 

Daniel Michalski, radca prawny i starszy prawnik w kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

 • Ekspert w dziedzinach compliance – w szczególności prawa ochrony danych osobowych oraz AML oraz IP i własności intelektualnej i nowych technologii

 • Specjalizacje w obszarach compliance łączy ze wsparciem Klientów w obszarze szeroko rozumianego prawa gospodarczego, IP i prawa nowych technologii, kontraktów handlowych oraz projektów prawa spółek

 • Inspektor Ochrony Danych w IB TFI S.A.

 • Realizował liczne projekty m.in. dla branży finansowej, FMCG, farmaceutycznej, medycznej, wydawniczej i IT

 • Posiada rozległe doświadczenie w audytach wdrożeniowych i powdrożeniowych RODO oraz w doradztwie przy tworzeniu, dostosowywaniu rozwiązań formalnych i organizacyjnych klientów do wymogów RODO,

 • Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie AML,

 • Posiada doświadczenie w prawie kontraktowym m.in. w obszarze złożonych i nietypowych kontraktów handlowych, tworzeniu dokumentacji standardowej i OWU, regulaminów itp. m.in. dla branży FMCG, wydawniczej, e-commerce.

Koszt uczestnictwa :

490 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

Zgłoszenia po 10.10.2021 r.: 590 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte