Zasady dystrybucji j.u. oraz oferowania certyfikatów inwestycyjnych według MiFID II

WARSZTATY – ZASADY DYSTRYBUCJI J.U. ORAZ OFEROWANIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG MIFID II

 

Warsztaty będą omawiać najważniejsze zmiany w prawie związane z wprowadzeniem MiFID II do polskiego porządku prawnego.

 

Opóźnienie w implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE utrudnia dostosowanie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów do nowych wymogów.

 

Dotychczas opublikowano 5 projektów ustawy dostosowującej polski porządek prawny do wymogów MiFID II. Stanowisko w sprawie stosowania przepisów prawa unijnego w okresie przejściowym zajął również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Celem szkolenia będzie przybliżenie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z 20 grudnia 2017 r. oraz głównych wytycznych wynikających ze stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanego w dniu 27 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

Data i miejsce:

 

31 STYCZNIA 2018 r.

Godz 09:00-17:00

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

 

 

DLA KOGO:

 

Szkolenie dedykowane jest w szczególności pracowników TFI, firm inwestycyjnych oraz dystrybutorów odpowiedzialnych za obszar compliance i ryzyka. Ponadto, szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć zagadnienia związane z dostosowaniem działalności TFI do wymogów MiFID II.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

mww

 

 

Jakub Jagielski, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów rynku kapitałowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, m.in. w zakresie bieżącej obsługi prawnej, obsługi transakcji, opracowywania projektów statutów i innych aktów regulujących działalność tych podmiotów.

Absolwent Kolegium Prawa oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

 

Grzegorz Jaroszewicz, Counsel

Specjalizuje się w obsłudze Klientów w zakresie prawa rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie obsługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych.

Doświadczenie zdobywał przede wszystkim jako wieloletni pracownik jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dwóch firm inwestycyjnych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

 

sadkowski_logo_niebieska_ramka

Anna Grygo, Radca Prawny

Od 2000 roku, od początku kariery zawodowej, związana jest z instytucjami finansowymi i rynkami kapitałowymi. Współpracowała m.in. z renomowaną kancelarią prawną, w której doradzała w zakresie interpretacji prawa bankowego, przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych, papierów wartościowych, działalności maklerskiej. Sporządzała stanowiska prawne dotyczące wejścia podmiotów na polski rynek, prowadzenia działalności regulowanej w Polsce i oferowania produktów finansowych w Polsce, jak również odnośnie do zagadnień prawa korporacyjnego i transakcji M&A, współtworząc niezbędną dokumentację prawną. Zajmowała się zagadnieniami ochrony informacji, także ochrony informacji poufnych i obowiązków raportowych spółek notowanych na GPW.

Od 2012 roku była radcą prawnym, a następnie dyrektorem departamentu prawnego w banku będącym także depozytariuszem funduszy inwestycyjnych. W banku odpowiadała za doradztwo prawne w kwestiach korporacyjnych, w tym obsłudze organów i komitetów, jak również kwestiach regulacyjnych, m.in. outsourcingu, kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego. Doradzała prawnie przy projektach strategicznych realizowanych w banku. Udzielała porad prawnych z zakresu ochrony informacji wrażliwych, a w szczególności w zakresie informacji poufnych i realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych, a także przeprowadzała szkolenia z tych zagadnień. W Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy zajmuje się doradztwem prawnym dla firm i przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie bankowym, kwestiach regulatorskich i zgodności z prawem oraz prawie rynku finansowego i kapitałowego.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Europejskiego i Angielskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, filia Uniwersytetu Cambridge. Ukończyła aplikację radcowską; wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Rafał Wojciechowski, Adwokat, Dyrektor Departamentu Prawa Rynku Kapitałowego

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną kilkuletnim m doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego, a także radach nadzorczych.

 

W ramach swojego doświadczenia reprezentował instytucje finansowe w sporach sądowych, w szczególności dotyczących instrumentów pochodnych oraz prawidłowości wykonywania obowiązku wobec klientów takich instytucji. W zakresie prawa karnego specjalizuje się w tzw. white collar crimes and prawnokarną kwalifikacją nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji finansowych i członków jej organów. Szerokie doświadczenie w ramach obsługi instytucji finansowych powoduje, że jest jednym z niewielu specjalistów Polsce, posiadających praktyczną wiedzę z zakresu postępowań administracyjnych, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego. Sporządzane przez niego opinie prawne są niejednokrotnie podstawą schematów prawno-finansowych, które pozwalają realizować cele biznesowe instytucji w skomplikowanym i zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.

Koszt uczestnictwa:

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

W ofercie abonamentowej cena za jedną osobę  to 500 PLN netto !

 

Dowiedz się więcej! >>> https://fispoland.com/nowa-oferta-szkolen/

 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte