sfdr Tag

Podwójna rola TFI na gruncie rozporządzenia SFDR

Choć do ujawnienia pierwszych informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem został już niespełna miesiąc, wiele kwestii wynikających z nowych regulacji wciąż pozostaje niejasnych.

Rozwiewając część z nich warto przyjrzeć się bliżej roli towarzystwa funduszy inwestycyjnych na gruncie SFDR. Read More

Czy ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymagają aktualizacji KIID?

Rozporządzenie SFDR, które nakłada na uczestników rynku finansowego szereg wymogów w zakresie ujawnień informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, określa jednocześnie miejsce ich publikacji. Sprawa na pierwszy rzut oka wydawać by się mogła stosunkowo prosta. Ograniczając się do kategorii produktów jakimi są fundusze inwestycyjne, już pobieżna lektura rozporządzenia daje jasną odpowiedź, że ujawnienia na poziomie FIO powinny mieć miejsce w prospekcie informacyjnym, zaś w przypadku SFIO i FIZ miejscami ujawnień powinny być informacje dla klienta AFI. Skąd zatem pomysł na ujawnienie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w KIID?

Read More

Czy posiadanie w ofercie PPE wiąże się z wymogiem ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem?

Rozporządzenie SFDR poza uregulowaniem kwestii związanych z ujawnieniem informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju na poziomie instytucji finansowych oraz „typowych” produktów inwestycyjnych, zawiera również uregulowania dotyczące produktów i programów emerytalnych. Czy oznacza to, że oferowanie PPE wymaga na gruncie SFDR poczynienia dodatkowych ustaleń oraz podjęcia określonych aktywności?

Read More

Przygotowanie do SFDR

Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga upublicznienia określonych danych zarówno na poziomie TFI, jak i funduszy. Tytułem przykładu, jako wymóg, którym objęte zostały towarzystwa, należy wskazać na konieczność publikowania na stronach internetowych informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Read More