rozporządzenie Tag

Wykaz najważniejszych zmian w Rozporządzeniu ws. sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Choć od wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych dzieli nas ostatnia prosta, prace nad ostatecznym kształtem regulacji wciąż trwają. Poniżej prezentujemy raport przygotowany przez Suncon sp. z o.o., zawierający wykaz najważniejszych zmian w stosunku do aktualnie obowiązujących regulacji.

Read More

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Zakaz jednoczesnego zasiadania w zarządzie oraz wykonywania funkcji inspektora nadzoru,  bezwzględny obowiązek zatrudnienia audytora wewnętrznego, wymóg wdrożenia polityki określającej udział w szkoleniach oraz potwierdzanie wiedzy i kompetencji, a także rozbudowane obowiązki związane z dystrybucją przez TFI jednostek uczestnictwa zarządzanych przez nie funduszy, to tylko niektóre z uregulowań zawartych w rozporządzeniu w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, którego projekt właśnie ujrzał światło dzienne.  

Read More

Rozporządzenie o funduszach rynku pieniężnego – jak duża to rewolucja dla funduszy typu pieniężnego?

Od 21 lipca 2018 r. na terytorium całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (dalej: „Rozporządzenie”, „Rozporządzenie FRP”). Okres dostosowawczy Rozporządzenia wynosi 6 miesięcy, zatem terminem na dostosowanie się pod nowe przepisy dla istniejących TFI jest 21 stycznia 2019 r.

Read More

Rozporządzenie FRP w telegraficznym skrócie

Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że pod względem ilości regulacji mających wpływ na działalność funduszy inwestycyjnych, rok 2018 jest okresem przełomowym. Wystarczy chociażby wspomnieć o pakiecie MiFID II, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, czy regulacjach związanych z ochroną danych osobowych.

Read More

Rozporządzenie raportowe dla TFI opublikowane!

Fund Industry SupportZ ostatniej chwili:

Dokładnie dziś, w dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. poz. 1285).

Read More