PPK Tag

Zagadka dla Scotland Yardu

Ostatnich kilka tygodni zaliczyć można bez wątpienia do jednego z najbardziej intensywnych okresów w zakresie obejmującym zmiany otoczenia prawnego rynku funduszy inwestycyjnych.

Read More

Podsumowanie miesiąca – listopad 2018

Rok 2018 nie należy do łatwych, a miniony miesiąc jest tego jednym z dowodów. W przeciwieństwie jednak do wcześniejszych okresów, tym razem czarne chmury zebrały się nie nad podmiotami z rynku lecz nad organem nadzoru. Serwisy informacyjne praktycznie każdego dnia informują nas o kolejnych wątkach związanych z wykrytymi nieprawidłowościami. Co jeszcze działo się w minionym miesiącu? O tym piszemy w dzisiejszym podsumowaniu.

 

Read More

Podsumowanie miesiąca – wrzesień

Choć pogoda we wrześniu nie należała do najgorszych, nad niektórymi z instytucji w tym czasie zebrały się czarne chmury. Miniony miesiąc rozpoczęły doniesienia medialne o zatrzymaniach. Następnie dowiedzieliśmy się o ukaraniu jednego z depozytariuszy rekordowymi karami. W międzyczasie kilka z TFI zanotowało znaczący spadek aktywów.

Read More

Krótko o postępie w sprawie projektu ustawy o PPK oraz o autopromocji

Z niepotwierdzonych informacji prasowych wynika, że w ostatnim tygodniu projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Informacją potwierdzoną jest natomiast wyrażenie aprobaty dla projektu ustawy przez Radę Dialogu społecznego, co również miało miejsce w minionym tygodniu.

Read More

Co zmienia nowy projekt ustawy o PPK? (cz.1)

W ostatni piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został nowy, zmieniony projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Różni się on w wielu aspektach od poprzedniej wersji. Co uległo zmianie? O tym szczegółowo w dzisiejszym artykule.   Read More

Zrozumieć fundusze cyklu życia

Fundusze inwestycyjne, w zależności od przyjętych kryteriów, do których należą między innymi forma organizacyjno – prawna, czy stosowana polityka inwestycyjna, podzielić można na wiele rodzajów. Jest jednak grupa funduszy, które wymykają się nieco powyżej wskazanym podziałom, funduszami tymi są fundusze cyklu życia. Dziś kilka słów na ich temat.

Read More