KONWERSJA Tag

Odpowiedź UKNF na propozycję IZFiA ws realizacji zleceń zamiany/konwersji

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w piśmie z dnia 29 stycznia 2016 r. przedstawił stanowisko odnośnie wypracowanych przez uczestników rynku na forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA, Izba) propozycji rozwiązań dotyczących realizacji zleceń zamiany/konwersji, zaprezentowanych w piśmie IZFiA skierowanym do UKNF po spotkaniu przedstawicieli Izby i UKNF, które odbyło się w grudniu 2015 r.

 

Read More

Listopad za nami

 

Listopad zaczął się od długo wyczekiwanej informacji o uzyskaniu zgody na prowadzenie działalności TFI przez Franklin Templeton. Z kolei gracze już obecni na rynku dzielili się swoimi planami na przyszłość. Poznaliśmy także wyniki Towarzystw po trzecim kwartale oraz dane dotyczące produktów emerytalnych. W dalszym ciągu także trwa dyskusja wokół zleceń zamiany i konwersji.

 

Read More

Październik na rynku funduszy

 

Październik na rynku funduszy przyniósł wiele emocji, nie tylko związanych z wyborami parlamentarnymi i możliwymi konsekwencjami ich wyniku. Poziom adrenaliny w TFI podniosła też Komisja Nadzoru Finansowego. Pojawił się także nowy podmiot, który w końcu doczekał się zgody Nadzorcy na prowadzenie działalności TFI.

 

Read More

Dyskusji wokół konwersji ciąg dalszy

 

Niespełna dwa tygodnie temu minął termin jaki KNF dała TFI na dostosowanie praktyki rynkowej do stanowiska Komisji w sprawie zleceń konwersji i zamiany. Mimo to, temat jest wciąż żywy. Poniżej przedstawiamy stanowisko Kancelarii Snażyk Cytowski Granicki do zaistniałej sytuacji.

 

Read More

Stanowisko KNF dotyczące konwersji jednostek uczestnictwa

 

W dniu 18 września 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego skierował do towarzystw funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy, agentów transferowych oraz IZFiA pismo  będące wynikiem dyskusji pomiędzy KNF, a podmiotami zainteresowanymi treścią stanowiska KNF dotyczącego konwersji jednostek uczestnictwa. Poniżej przedstawiamy komentarz Kancelarii KRW Legal do stanowiska Komisji.

 

Read More

ZMIANY W ZLECENIACH ZAMIANY?

 

Dnia 30 marca br Urząd KNF skierował do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych pismo, w którym pod wątpliwość poddana zostaje zgodność sposobu przetwarzania zleceń zamiany/konwersji z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności chodzi o fakt przypisania uczestnikowi jednostek w funduszu docelowym zanim środki z funduszu źródłowego fizycznie trafią na rachunek funduszu docelowego podczas gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami nabycie jednostek (także w wyniku zlecenia zamiany/konwersji) powinno być poprzedzone wpłatą środków na rachunek funduszu. Czy oznacza to, że dotychczasowa praktyka dokonywania zleceń zamiany/konwersji w tym samym dniu wyceny jest bezprawna? Poniżej prezentujemy komentarz kancelarii KRW Legal do stanowiska Urzędu KNF w tej sprawie.

 

Read More