IZFiA Tag

Izba zrobiła co trzeba. Co zrobią TFI?

 

Jest! Już po siedmiu miesiącach od pierwszych doniesień o tym, że Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) została desygnowana aby wypracować standardy prezentacji informacji o składzie portfela inwestycyjnego funduszy, pojawiło się stosowne opracowanie. Pierwszy odbiór? Nie jest źle. Ba, nawet jest dobrze!

 

Read More

Fundusze ujawniają skład portfeli

 

Zespół powołany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami w skład którego wchodzili przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeniowych opracował dokument „Standard IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych”.

 

Read More

Co zrobi Izba?

 

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej, która weszła w życie z początkiem tego roku, poza rewolucją na rynku ubezpieczeniowym, wpływa również na rynek funduszy inwestycyjnych. Wśród setek artykułów znajdziemy bowiem również i takie, które dotyczą dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości innych aktów prawnych.

 

Read More

Odpowiedź UKNF na propozycję IZFiA ws realizacji zleceń zamiany/konwersji

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w piśmie z dnia 29 stycznia 2016 r. przedstawił stanowisko odnośnie wypracowanych przez uczestników rynku na forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA, Izba) propozycji rozwiązań dotyczących realizacji zleceń zamiany/konwersji, zaprezentowanych w piśmie IZFiA skierowanym do UKNF po spotkaniu przedstawicieli Izby i UKNF, które odbyło się w grudniu 2015 r.

 

Read More

IZFiA otwiera się na Agentów Transferowych

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, które odbyło się w piątek, 4 grudnia 2015 r. zatwierdziło zmiany w statucie IZFiA, dzięki którym do Izby będą mogli należeć, poza Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, również agenci transferowi.

 

Read More