FIZ Tag

FIZ pod podatkowym obstrzałem

Ostatni rok przyniósł wiele zmian jeśli chodzi o opodatkowanie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). To za sprawą zarówno istotnych zmian w prawie, jak i zmieniającego się otoczenia podatkowego. Read More

Zielony maj na rynku TFI

A wszystko to za sprawą zielonego światła, które otrzymały aż dwa nowe TFI, którym Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na rozpoczęcie działalności. Nie obyło się również bez zmian kadrowych. Coraz więcej Towarzystw w swoich planach uwzględnia wzmocnienie roli funduszy inwestycyjnych otwartych.

Read More

Dywersyfikacja lokat FIZ a obowiązki TFI

 

Z działalnością lokacyjną funduszy inwestycyjnych zamkniętych wiążą się zróżnicowane zasady budowy portfela inwestycyjnego. Limity i ograniczenia inwestycyjne, zasady dywersyfikacji lokat,  a także terminy na osiągnięcie wymaganej dywersyfikacji oraz sankcje za naruszenie wymogów w tym przedmiocie są szczegółowo uregulowane w ustawie o funduszach inwestycyjnych („UFI”).

 

Read More

Certyfikaty certyfikatom nie równe

 

 

Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych mogą dawać swoim posiadaczom różnego rodzaju przywileje. Nie dotyczy to jednak wszystkich certyfikatów. Kiedy można mówić o certyfikatach uprzywilejowanych z co się za tym kryje? Oto opinia Kancelarii Snażyk Cytowski Granicki na ten temat.

 

Read More