ESG Tag

Podwójna rola TFI na gruncie rozporządzenia SFDR

Choć do ujawnienia pierwszych informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem został już niespełna miesiąc, wiele kwestii wynikających z nowych regulacji wciąż pozostaje niejasnych.

Rozwiewając część z nich warto przyjrzeć się bliżej roli towarzystwa funduszy inwestycyjnych na gruncie SFDR. Read More

Przygotowanie do SFDR

Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga upublicznienia określonych danych zarówno na poziomie TFI, jak i funduszy. Tytułem przykładu, jako wymóg, którym objęte zostały towarzystwa, należy wskazać na konieczność publikowania na stronach internetowych informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Read More

Dlaczego TFI powinny bardziej interesować się zrównoważonym rozwojem i kwestiami ESG?

Choć dziś nie powinno budzić wątpliwości, że szybka redukcja emisji CO2 i bardziej zasobooszczędna gospodarka to już nie tylko hasła wykorzystywane w debacie politycznej, lecz także cele, do których osiągnięcia na mocy porozumienia paryskiego z 2015 r. zobowiązały się Unia Europejska i jej państwa członkowskie. Warto zatem zastanowić się w tym kontekście, czy i – jeśli tak to – jaką funkcję w tym zakresie mają pełnić towarzystwa funduszy inwestycyjnych i inni uczestnicy rynków kapitałowych.

Read More