AKTY PRAWNE Tag

Rynek się dostosował, teraz czas na Ministra Finansów

Do 21. października towarzystwa, fundusze, a także dystrybutorzy zobowiązani zostali do podjęcia szeregu działań mających na celu dostosowanie prowadzonej przez nich działalności do wymogów wynikających z ustawy implementującej dyrektywę  MiFID II.

Read More

Co dalej z przepisami wykonawczymi do ustawy?

4. czerwca, czyli równo rok po wejściu w życie przepisów nowelizujących ustawę o funduszach inwestycyjnych w zakresie dostosowującym polski porządek prawny do wymogów przewidzianych dyrektywą ZAFI, moc obowiązującą utraciły trzy rozporządzenia wykonawcze odgrywające kluczową rolę w bieżącej działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych.            Mowa tu o:

Read More

MAR w pigułce

 

Rozporządzenie MAR obowiązuje w Polce już ponad miesiąc. Co to oznacza dla TFI? O tym w najnowszej publikacji ekspertów z kancelarii SGP Legal.

 

Read More

Nowe uprawnienia UOKiK

 

5 sierpnia na posiedzeniu Sejmu uchwalona została zmieniona Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. W tym samym dniu Prezydent RP podpisał nową Ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wcześniej, w maju, KNF podjęła Uchwałę ws. zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe.

 

Read More

ABI – wprowadzać czy nie wprowadzać?

Ustawa z 23.10.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która weszła w życie z dniem 01.01.2015 r.  zmienia wiele ustaw, w tym Ustawę o ochronie danych osobowych wprowadzając tym samym szereg zmian w zakresie ochrony i przetwarzania danych, także w TFI. W szczególności zmiany dotyczą zakresu kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratorów Danych Osobowych (ADO).

 

Zmiany te stanowiły punkt wyjścia do dyskusji podczas seminarium zorganizowanym przez FIS i poprowadzonym przez mecenasa Gerarda Karpa, specjalizującego się w prawie ochrony danych osobowych. Okazało się, że wątpliwości jest mnóstwo, a główny problem uczestników seminarium sprowadza się do pytania czy tak naprawdę warto powołać ABI w TFI.

Read More

Miesiąc zmian

30 stycznia 2015 roku ALTUS TFI poinformowało o przejęciu TFI SKOK. Wartość transakcji oszacowano na 15 mln złotych. To jednak nie koniec. W komunikacie Spółki czytamy, że „Zarząd ALTUS TFI będzie nadal aktywnie poszukiwał celów akwizycji, aby dalej kontynuować strategię konsolidacji rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.” Zatem kolejne zakupy to tylko kwestia czasu.

 

Podsumowując ubiegły miesiąc nie sposób było nie wspomnieć o połączeniu tych dwóch Towarzystw, jednak początek roku przyniósł też kilka innych istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność TFI.

 

Read More

Wpływ AIFMD i UCITS V na działalność TFI

14 stycznia bieżącego roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

 

Warto dodać, że projekt był długo oczekiwany, jako że przepisy dyrektywy AIFMD powinny działać w Polsce już od ponad półtora roku. Według Sekretariatu Rady Ministrów opóźnienie wynikało z „wydłużenia procesu uzgodnień resortowych oraz konsultacji społecznych”.

 

Read More