ABI Tag

Funkcja ABI w praktyce

 

Właściwe przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych wymaga szeregu czynności.  Co i jak robić, aby niczego nie pominąć? Lektura obowiązkowa dla wszystkich ABI.

 

Read More

Urządzenia mobilne – pomiędzy wygodą a bezpieczeństwem

 

 

W związku z rozwojem technologii, urządzenia mobilne wykorzystywane są coraz rzadziej do prowadzenia rozmów i wysyłania SMSów a coraz częściej korzystamy z nich jak z komputerów przenośnych. Z tą różnicą, że urządzenia mobilne nie są zabezpieczane w taki sposób, by chronić przechowywane w nich dane i informacje.

 

Read More

ABI to nie tylko ochrona danych osobowych

Rolę i funkcję ABI w towarzystwach funduszy inwestycyjnych warto postrzegać również w związku z nowymi Wytycznymi KNF obejmującymi zarządzanie obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, a nie tylko w kontekście znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o ochronie danych osobowych.

 

  Read More

ABI – wprowadzać czy nie wprowadzać?

Ustawa z 23.10.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która weszła w życie z dniem 01.01.2015 r.  zmienia wiele ustaw, w tym Ustawę o ochronie danych osobowych wprowadzając tym samym szereg zmian w zakresie ochrony i przetwarzania danych, także w TFI. W szczególności zmiany dotyczą zakresu kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratorów Danych Osobowych (ADO).

 

Zmiany te stanowiły punkt wyjścia do dyskusji podczas seminarium zorganizowanym przez FIS i poprowadzonym przez mecenasa Gerarda Karpa, specjalizującego się w prawie ochrony danych osobowych. Okazało się, że wątpliwości jest mnóstwo, a główny problem uczestników seminarium sprowadza się do pytania czy tak naprawdę warto powołać ABI w TFI.

Read More

Miesiąc zmian

30 stycznia 2015 roku ALTUS TFI poinformowało o przejęciu TFI SKOK. Wartość transakcji oszacowano na 15 mln złotych. To jednak nie koniec. W komunikacie Spółki czytamy, że „Zarząd ALTUS TFI będzie nadal aktywnie poszukiwał celów akwizycji, aby dalej kontynuować strategię konsolidacji rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.” Zatem kolejne zakupy to tylko kwestia czasu.

 

Podsumowując ubiegły miesiąc nie sposób było nie wspomnieć o połączeniu tych dwóch Towarzystw, jednak początek roku przyniósł też kilka innych istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność TFI.

 

Read More