Fund Industry Service

Co kryją rozporządzenia wykonawcze do ustawy o PPK?

Przekazanie na początku lipca projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów, stanowi krok milowy na legislacyjnej ścieżce prowadzącej do uchwalenia nowych regulacji. W tym miejscu warto tylko wspomnieć, że dokument, który trafił pod obrady Komitetu jest trzecią wersją projektu i różni się on w kilku aspektach od swoich poprzedników.

Read More

Krótko o postępie w sprawie projektu ustawy o PPK oraz o autopromocji

Z niepotwierdzonych informacji prasowych wynika, że w ostatnim tygodniu projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Informacją potwierdzoną jest natomiast wyrażenie aprobaty dla projektu ustawy przez Radę Dialogu społecznego, co również miało miejsce w minionym tygodniu.

Read More