Fund Industry Service

Miesiąc podsumowań

Raport EFAMA, kwartalnik IZFiA i wyniki TFI sprawiły, że luty można nazwać miesiącem podsumowań.  Jednocześnie pojawiły się nowe informacje m.in. na temat FACTA, strategii grupy PZU oraz Banku Pocztowego. Zapraszamy do lektury.

 

Rekord wszechczasów w Europie

 

27 lutego 2015 EFAMA opublikowała najnowszy raport kwartalny, który zawiera opis trendów na europejskim rynku funduszy inwestycyjnych w czwartym kwartale i wyniki za cały roku 2014. Wynika z niego m.in. że sprzedaż netto europejskich funduszy inwestycyjnych osiągnęła w 2014 roku rekord wszechczasów i wyniosła 634 miliardów EUR, a wartość zarządzanych aktywów przekroczyła 11,3 bilionów EUR wzrastając tym samym o ok. 16%.

 

Read More

Implementacja kultury zarządzania ryzykiem w TFI

Zarządzanie ryzykiem w wyniku wprowadzonych regulacji, przede wszystkim Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ciągu ostatniego półtora roku zajęło istotne miejsce w świadomości zarządów oraz osób zaangażowanych w procesy wewnętrzne Towarzystw. Warto pamiętać, iż oprócz spełnienia istniejących i nadchodzących wymogów regulacyjnych (np. UCITS V, AIFMD, MIFID II/MiFIR czy MAD II/MAR) zarządzanie ryzykiem ma dużo istotniejszą rolę w postaci niezależnej kontroli i wsparcia procesu zarządzania aktywami, której efektywna realizacja jest możliwa tylko przy pełnym wdrożeniu kultury zarządzania ryzykiem w Towarzystwie.

 

Read More

ABI – wprowadzać czy nie wprowadzać?

Ustawa z 23.10.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która weszła w życie z dniem 01.01.2015 r.  zmienia wiele ustaw, w tym Ustawę o ochronie danych osobowych wprowadzając tym samym szereg zmian w zakresie ochrony i przetwarzania danych, także w TFI. W szczególności zmiany dotyczą zakresu kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratorów Danych Osobowych (ADO).

 

Zmiany te stanowiły punkt wyjścia do dyskusji podczas seminarium zorganizowanym przez FIS i poprowadzonym przez mecenasa Gerarda Karpa, specjalizującego się w prawie ochrony danych osobowych. Okazało się, że wątpliwości jest mnóstwo, a główny problem uczestników seminarium sprowadza się do pytania czy tak naprawdę warto powołać ABI w TFI.

Read More