Fund Industry Service

Wiosenne porządki w TFI

 

Kwiecień okazał się miesiącem przetasowań kadrowych w TFI. To również okres dwóch wielkich fuzji – siły połączą banki BGŻ i BNP Paribas, a UniCredit i Banco Santander chcą wspólnie zarządzać aktywami. To nie jedyne, ale naszym zdaniem najciekawsze wydarzenia, jakie miały miejsce w minionym miesiącu dlatego też, to im poświęcamy najwięcej uwagi. 

 

Read More

ZMIANY W ZLECENIACH ZAMIANY?

 

Dnia 30 marca br Urząd KNF skierował do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych pismo, w którym pod wątpliwość poddana zostaje zgodność sposobu przetwarzania zleceń zamiany/konwersji z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności chodzi o fakt przypisania uczestnikowi jednostek w funduszu docelowym zanim środki z funduszu źródłowego fizycznie trafią na rachunek funduszu docelowego podczas gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami nabycie jednostek (także w wyniku zlecenia zamiany/konwersji) powinno być poprzedzone wpłatą środków na rachunek funduszu. Czy oznacza to, że dotychczasowa praktyka dokonywania zleceń zamiany/konwersji w tym samym dniu wyceny jest bezprawna? Poniżej prezentujemy komentarz kancelarii KRW Legal do stanowiska Urzędu KNF w tej sprawie.

 

Read More