Fund Industry Service

Praktyczne uwagi do implementacji VaR

 

W poprzedniej publikacji porównaliśmy metody wyliczania całkowitej ekspozycji: wartości zagrożonej oraz metody zaangażowania. Jeśli zgodnie z dobrą praktyką dla funduszy inwestujących w aktywne instrumenty Towarzystwo zdecyduje się na wdrożenie metody wartości zagrożonej na co należy zwrócić uwagę przy jej implementacji w świetle wymogów regulacyjnych?

 

Read More

Metoda wartości zagrożonej a metoda zaangażowania

 

Metoda wartości zagrożonej, jako stosunkowo łatwo zrozumiała miara od około 20 lat pozostaje – przy wszystkich jej wadach – prawdopodobnie najpopularniejszą miarą wyznaczania ryzyka rynkowego portfela inwestycyjnego wśród instytucji finansowych. Dlaczego warto ją wdrożyć w TFI i na czym polega jej przewaga jako metody wyznaczania całkowitej ekspozycji i jako miary ryzyka rynkowego?

 

Read More

TFI przegrywają bitwę o emerytury?

 

Pobieżna ocena danych na temat kont IKE i IKZE może wskazywać na to, że TFI przegrywają starcie o emerytury Polaków. Jednak gdy bliżej przyjrzymy się tym danym, to może się okazać że to zbyt pochopne wnioski.

 

  Read More

Kwietniowe nowości produktowe

 

Kwiecień przyniósł kolejne nowości na rynku funduszy inwestycyjnych. Większość z nich stanowią, tradycyjnie już, fundusze zamknięte. Nie brakowało także nowych emisji uruchomionych już wcześniej FIZów. W przypadku funduszy otwartych jedynie Union Investment TFI zdecydowało się na zmiany w ofercie. Jednak bez względu na formę prawną wszystkie proponowane rozwiązania wydają się mieć jedną wspólną cechę.

 

Read More