Fund Industry Service

Nowe FAKTY o FATCA

Rada Ministrów przyjęła na początku lutego projekt ustawy o ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw, które umożliwią prezydentowi ratyfikację umowy FATCA, podpisanej przez Polskę 7 października 2014 roku. W wielu kwestiach zapisy ustawy odsyłają do konkretnych zapisów umowy FATCA. Zabieg ten ma się przyczynić do zminimalizowania ewentualnych wątpliwości w stosowaniu nowej ustawy oraz ich lepszej przejrzystości. Tym samym umowa FATCA stanie się częścią polskiego ustawodawstwa podatkowego.

 

Read More