Fund Industry Service

Nowe FAKTY o FATCA

Rada Ministrów przyjęła na początku lutego projekt ustawy o ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw, które umożliwią prezydentowi ratyfikację umowy FATCA, podpisanej przez Polskę 7 października 2014 roku. W wielu kwestiach zapisy ustawy odsyłają do konkretnych zapisów umowy FATCA. Zabieg ten ma się przyczynić do zminimalizowania ewentualnych wątpliwości w stosowaniu nowej ustawy oraz ich lepszej przejrzystości. Tym samym umowa FATCA stanie się częścią polskiego ustawodawstwa podatkowego.

 

Read More

Miesiąc podsumowań

Raport EFAMA, kwartalnik IZFiA i wyniki TFI sprawiły, że luty można nazwać miesiącem podsumowań.  Jednocześnie pojawiły się nowe informacje m.in. na temat FACTA, strategii grupy PZU oraz Banku Pocztowego. Zapraszamy do lektury.

 

Rekord wszechczasów w Europie

 

27 lutego 2015 EFAMA opublikowała najnowszy raport kwartalny, który zawiera opis trendów na europejskim rynku funduszy inwestycyjnych w czwartym kwartale i wyniki za cały roku 2014. Wynika z niego m.in. że sprzedaż netto europejskich funduszy inwestycyjnych osiągnęła w 2014 roku rekord wszechczasów i wyniosła 634 miliardów EUR, a wartość zarządzanych aktywów przekroczyła 11,3 bilionów EUR wzrastając tym samym o ok. 16%.

 

Read More

Implementacja kultury zarządzania ryzykiem w TFI

Zarządzanie ryzykiem w wyniku wprowadzonych regulacji, przede wszystkim Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ciągu ostatniego półtora roku zajęło istotne miejsce w świadomości zarządów oraz osób zaangażowanych w procesy wewnętrzne Towarzystw. Warto pamiętać, iż oprócz spełnienia istniejących i nadchodzących wymogów regulacyjnych (np. UCITS V, AIFMD, MIFID II/MiFIR czy MAD II/MAR) zarządzanie ryzykiem ma dużo istotniejszą rolę w postaci niezależnej kontroli i wsparcia procesu zarządzania aktywami, której efektywna realizacja jest możliwa tylko przy pełnym wdrożeniu kultury zarządzania ryzykiem w Towarzystwie.

 

Read More