Fund Industry Service

Maj miesiącem nowych FIZ

 

 

Maj był kolejnym miesiącem, w którym na rynku uplasowano nowe emisje certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, głównie o charakterze niepublicznym. I tym razem więc inwestorzy detaliczni mieli niewielkie możliwości jeśli chodzi o możliwość zainwestowania środków w nowych funduszach.

 

Read More

ZAFI i UCITS V po uzgodnieniach międzyresortowych

 

W dniu dzisiejszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidujący łączną implementację do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw tj. AIFMD (ZAFI) oraz UCITS V. 

 

Read More

Wątpliwości wokół FATCA

 

W dniu 18 maja 2015 r. opublikowana została Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie, która wchodzi w życie w dniu 2 czerwca 2015 r. 

 

Read More

Praktyczne uwagi do implementacji VaR

 

W poprzedniej publikacji porównaliśmy metody wyliczania całkowitej ekspozycji: wartości zagrożonej oraz metody zaangażowania. Jeśli zgodnie z dobrą praktyką dla funduszy inwestujących w aktywne instrumenty Towarzystwo zdecyduje się na wdrożenie metody wartości zagrożonej na co należy zwrócić uwagę przy jej implementacji w świetle wymogów regulacyjnych?

 

Read More