Fund Industry Service

Wątpliwości wokół FATCA

 

W dniu 18 maja 2015 r. opublikowana została Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie, która wchodzi w życie w dniu 2 czerwca 2015 r. 

 

Read More

Praktyczne uwagi do implementacji VaR

 

W poprzedniej publikacji porównaliśmy metody wyliczania całkowitej ekspozycji: wartości zagrożonej oraz metody zaangażowania. Jeśli zgodnie z dobrą praktyką dla funduszy inwestujących w aktywne instrumenty Towarzystwo zdecyduje się na wdrożenie metody wartości zagrożonej na co należy zwrócić uwagę przy jej implementacji w świetle wymogów regulacyjnych?

 

Read More

Metoda wartości zagrożonej a metoda zaangażowania

 

Metoda wartości zagrożonej, jako stosunkowo łatwo zrozumiała miara od około 20 lat pozostaje – przy wszystkich jej wadach – prawdopodobnie najpopularniejszą miarą wyznaczania ryzyka rynkowego portfela inwestycyjnego wśród instytucji finansowych. Dlaczego warto ją wdrożyć w TFI i na czym polega jej przewaga jako metody wyznaczania całkowitej ekspozycji i jako miary ryzyka rynkowego?

 

Read More

TFI przegrywają bitwę o emerytury?

 

Pobieżna ocena danych na temat kont IKE i IKZE może wskazywać na to, że TFI przegrywają starcie o emerytury Polaków. Jednak gdy bliżej przyjrzymy się tym danym, to może się okazać że to zbyt pochopne wnioski.

 

  Read More