Fund Industry Service

Lipiec na rynku nowych produktów – wakacje w pełni

 

Lipiec – okres wakacyjny w pełni – widać to również po aktywności TFI w obszarze uruchamiania nowych produktów. W tym miesiącu Komisja Nadzoru Finansowego dopisała do listy funduszy inwestycyjnych dziesięć nowych funduszy zamkniętych zarządzanych przez TFI BGK, Ipopema TFI, Forum TFI, Saturn TFI, Altus TFI i Investors TFI. Nie zarejestrowano natomiast nowych funduszy o charakterze otwartym. 

 

Read More

Podsumowanie lipca

 

Lipiec okazał się przełomowym miesiącem w co najmniej dwóch kwestiach. Przede wszystkim opublikowane zostały dane o ujemnym saldzie sprzedaży funduszy w czerwcu. Przełomem może okazać się również wyrok Sądu Apelacyjnego, zasądzający odszkodowanie od TFI za błędy w zarządzaniu funduszem. Szczegóły poniżej.

 

Read More

9 sposobów na uatrakcyjnienie strony internetowej funduszu

 

Zarządzający aktywami stoją wobec rewolucji na nieznaną dotąd skalę. Kto chce z niej wyjść wzmocniony, musi pilnie szukać nowych sposobów dotarcia do potencjalnych inwestorów. W okresie, kiedy branża mozolnie próbuje odzyskać zaufanie, odbudować wyniki i wskrzesić rentowność, niezbędna jest sprawna komunikacja. 

 

Read More