Fund Industry Service

Gospodarstwa domowe w odwrocie

 

Od wielu lat co miesiąc na rynek trafiają dane dotyczące zmian wartości aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Dzięki temu możemy łatwo ocenić kierunek rozwoju jednego z kluczowych elementów biznesu towarzystw funduszy inwestycyjnych. Widać przy tym wyraźnie, że w ostatnich latach wartość aktywów dynamicznie rośnie.


Read More

Tajniki motywacji

 

W branży TFI, gdzie większość pracowników świetnie zna rynek i wymienia się informacjami, istotne jest, aby zadbać o przyciągnięcie oraz utrzymanie w organizacji osób o najwyższych kompetencjach. Kluczem jest odpowiednie motywowanie pracowników. Dlatego w dzisiejszych czasach dobry szef musi znać odpowiedź na pytanie o czynniki motywacji kadry. HRK przedstawia 16 głównych motywatorów w oparciu o koncepcję Stevena Reissa.

 

  Read More

Maj miesiącem nowych FIZ

 

 

Maj był kolejnym miesiącem, w którym na rynku uplasowano nowe emisje certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, głównie o charakterze niepublicznym. I tym razem więc inwestorzy detaliczni mieli niewielkie możliwości jeśli chodzi o możliwość zainwestowania środków w nowych funduszach.

 

Read More