Fund Industry Service

Zagadka dla Scotland Yardu

Ostatnich kilka tygodni zaliczyć można bez wątpienia do jednego z najbardziej intensywnych okresów w zakresie obejmującym zmiany otoczenia prawnego rynku funduszy inwestycyjnych.

Read More

Cel uświęca środki. Zwłaszcza wśród inwestorów..

Na jednej z konferencji, podczas której miałem przyjemność wygłosić przemówienie, jeden ze studentów polskiej, uznanej uczelni, podczas panelu dyskusyjnego porównał branże finansową do branży tytoniowej w aspekcie społecznej roli sektora, w której studentom przyjdzie pracować.

Read More