Fund Industry Service

Zrzutka na KNF

 

Z początkiem 2016 roku TFI, agenci transferowi oraz dystrybutorzy funduszy będą płacić roczne “składki” na KNF. Czy oznacza to tym samym zniesienie opłat za udzielone zgody, zezwolenia czy inne podobne czynności wykonywane przez Komisję? Nic podobnego. Szczegóły wyjaśnia Ewa Czarnecka-Ogrodnik, Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej i Compliance w PKO BP FINAT.

 

Read More

Lipiec na rynku nowych produktów – wakacje w pełni

 

Lipiec – okres wakacyjny w pełni – widać to również po aktywności TFI w obszarze uruchamiania nowych produktów. W tym miesiącu Komisja Nadzoru Finansowego dopisała do listy funduszy inwestycyjnych dziesięć nowych funduszy zamkniętych zarządzanych przez TFI BGK, Ipopema TFI, Forum TFI, Saturn TFI, Altus TFI i Investors TFI. Nie zarejestrowano natomiast nowych funduszy o charakterze otwartym. 

 

Read More

Podsumowanie lipca

 

Lipiec okazał się przełomowym miesiącem w co najmniej dwóch kwestiach. Przede wszystkim opublikowane zostały dane o ujemnym saldzie sprzedaży funduszy w czerwcu. Przełomem może okazać się również wyrok Sądu Apelacyjnego, zasądzający odszkodowanie od TFI za błędy w zarządzaniu funduszem. Szczegóły poniżej.

 

Read More

9 sposobów na uatrakcyjnienie strony internetowej funduszu

 

Zarządzający aktywami stoją wobec rewolucji na nieznaną dotąd skalę. Kto chce z niej wyjść wzmocniony, musi pilnie szukać nowych sposobów dotarcia do potencjalnych inwestorów. W okresie, kiedy branża mozolnie próbuje odzyskać zaufanie, odbudować wyniki i wskrzesić rentowność, niezbędna jest sprawna komunikacja. 

 

Read More