Fund Industry Service

Czerwiec za nami

 

Zmiany na liście TFI, kolejne roszady na najwyższym szczeblu, Jubileuszowe Forum IZFiA. To tylko niektóre z wydarzeń, jakie miały miejsce w minionym miesiącu. 

 

Read More

Nowa ustawa o obligacjach szansą dla rynku funduszy?

 

W dniu 1 lipca br. a więc już za tydzień wchodzi w życie nowa ustawa o obligacjach. Ustawa ta została uchwalona 15 stycznia 2015 r. i choć w większości odzwierciedla zapisy dotychczasowej ustawy, wprowadza do niej także zmiany i uzupełnienia, rozwiewając po części dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne.

 

Read More

Kolejne wzrosty na rynku funduszy w Europie

 

Według danych z najnowszego kwartalnika statystycznego EFAMA aktywa funduszy inwestycyjnych w Europie wzrosły o 12,6% w pierwszym kwartale 2015 roku i na koniec marca osiągnęły poziom prawie 12,7 bn euro. Aktywa netto UCITS wzrosły o 15,4 % do 8,3 bn euro,  podczas gdy w przypadku AFI aktywa netto wzrostły do 4,4 bn euro tj. 7,8%. 

 

Read More