Fund Industry Service

Kamyczek do ogródka

 

Od kilkunastu lat żyjemy w XXI wieku. Postęp technologiczny i nowe modele biznesowe powodują, że mamy do czynienia z rewolucją i niegdyś niedostępne rozwiązania są dziś w zasięgu wielu osób. Właściwie na wyciągnięcie ręki. Zmiany zachodzące np. w obszarze komunikacji wpływają na różne aspekty naszego życia, również zawodowego.

 

Read More

Zaprezentuj siebie i swoje osiągnięcia

 

Dzisiejszy rynek pracy wymaga od jego uczestników profesjonalnego budowania i prezentowania swojej wartości rynkowej. Jeśli posiadamy świetne kompetencje i czujemy się dobrze w swojej organizacji, warto to podkreślić i pokazać światu – poprzez obecność na portalach biznesowych oraz poprzez dobrze przygotowane portfolio rekrutacyjne. Dzięki temu może nas znaleźć praca życia i nie zaskoczy nas nieprzewidziana sytuacja np. sprzedaży spółki lub zmiany struktury.

 

Read More

Nowe uprawnienia UOKiK

 

5 sierpnia na posiedzeniu Sejmu uchwalona została zmieniona Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. W tym samym dniu Prezydent RP podpisał nową Ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wcześniej, w maju, KNF podjęła Uchwałę ws. zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe.

 

Read More