Fund Industry Service

Podsumowanie lipca

 

Lipiec okazał się przełomowym miesiącem w co najmniej dwóch kwestiach. Przede wszystkim opublikowane zostały dane o ujemnym saldzie sprzedaży funduszy w czerwcu. Przełomem może okazać się również wyrok Sądu Apelacyjnego, zasądzający odszkodowanie od TFI za błędy w zarządzaniu funduszem. Szczegóły poniżej.

 

Read More

9 sposobów na uatrakcyjnienie strony internetowej funduszu

 

Zarządzający aktywami stoją wobec rewolucji na nieznaną dotąd skalę. Kto chce z niej wyjść wzmocniony, musi pilnie szukać nowych sposobów dotarcia do potencjalnych inwestorów. W okresie, kiedy branża mozolnie próbuje odzyskać zaufanie, odbudować wyniki i wskrzesić rentowność, niezbędna jest sprawna komunikacja. 

 

Read More

Znaczenie innowacji w działalności TFI

 

Czy firmy takie jak Apple, eBay czy Virgin odniosłyby sukces bez innowacji? W badaniu przeprowadzonym przez IBM na grupie 1500 prezesów innowacja zajęła pierwsze miejsce jako „kompetencja przywódcza przyszłości”. Innowacja to swoista siła napędowa każdego biznesu, w dzisiejszych czasach jest to niewątpliwie klucz do sukcesu. Dzięki najbardziej innowacyjnym liderom mamy nowatorskie pomysły i usługi a także zaskakujące sposoby utrzymywania przewagi konkurencyjnej. TFI nie są pod tym względem wyjątkiem.

 

Read More