Fund Industry Service

Raportować, czy nie raportować? Czyli, co z tą FATCĄ?

 

W czerwcu br. weszła w życie ustawa dotycząca wyrażenia zgody na ratyfikację umowy między Polską a USA w sprawie wdrożenia FATCA. Na mocy tej umowy pierwsze informacje o stanach rachunków podatników amerykańskich powinny być przekazane do 30.09.2015 r. Z kolei Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA zakłada, że datą pierwszego raportowania będzie 30.06.2016 r. Ponieważ koniec września jest bliski pojawia się pytanie: raportować, czy nie raportować?

 

Read More

ELTIF – hot or not?

 

Po dyrektywie ujednolicającej przepisy dotyczące funduszy UCITS I AFI, Unia Europejska wprowadziła przepisy dotyczące długoterminowych funduszy inwestycyjnych (European Long-Term Investment Funds – ELTIF). Zmiana ta wprowadzona została na mocy Rozporządzenia zatem będzie obowiązywać wprost we wszystkich krajach członkowskich, także w Polsce.

 

Read More