Fund Industry Service

ELTIF – hot or not?

 

Po dyrektywie ujednolicającej przepisy dotyczące funduszy UCITS I AFI, Unia Europejska wprowadziła przepisy dotyczące długoterminowych funduszy inwestycyjnych (European Long-Term Investment Funds – ELTIF). Zmiana ta wprowadzona została na mocy Rozporządzenia zatem będzie obowiązywać wprost we wszystkich krajach członkowskich, także w Polsce.

 

Read More

Akcja – standaryzacja

 

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce to obecnie tysiące funduszy i programów inwestycyjnych dlatego też wprowadzenie pewnych ogólnie obowiązujących standardów wydaje się być słuszną koncepcją. Każdy ma jednak swoje zdanie w tym temacie. Różne są również ograniczenia, które mogą taką standaryzację utrudnić lub nawet uniemożliwić.

 

Read More

Sierpniowe nowości produktowe

 

Sierpień był kolejnym wakacyjnym miesiącem, w którym obserwowaliśmy małą aktywność TFI w obszarze uruchamiania nowych produktów, zwłaszcza o charakterze detalicznym dostępnym szerokiemu gronu odbiorców. Nie znaczy to jednak, że nic się nie działo w tym zakresie i że TFI nie rozwijają oferty funduszy otwartych.

 

Read More