Fund Industry Service

Stanowisko KNF dotyczące konwersji jednostek uczestnictwa

 

W dniu 18 września 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego skierował do towarzystw funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy, agentów transferowych oraz IZFiA pismo  będące wynikiem dyskusji pomiędzy KNF, a podmiotami zainteresowanymi treścią stanowiska KNF dotyczącego konwersji jednostek uczestnictwa. Poniżej przedstawiamy komentarz Kancelarii KRW Legal do stanowiska Komisji.

 

Read More

Wrześniowe propozycje

 

Niewątpliwie spadki na rynkach światowych oraz oczekiwanie na wyniki wyborów w Polsce wstrzymują decyzje związane z wdrażaniem nowych strategii inwestycyjnych przez TFI. Niemniej jednak w ostatnim miesiącu na liście funduszy inwestycyjnych prowadzonej przez KNF pojawiło się kilka interesujących propozycji produktowych.

 

Read More

Pracowity wrzesień

 

Po leniwych wakacyjnych miesiącach przyszedł czas na powrót do pracy. Widać to szczególnie w pracach Sejmu, który przed upływem kadencji znacznie podkręcił tempo. Zarządy TFI snują plany na przyszłość, a nowi gracze już czekają w blokach startowych. Jedni zmagają się z pozwami zbiorowymi, podczas gdy inni cieszą z przyznanych nagród. Oto podsumowanie września na rynku funduszy.

 

Read More