Fund Industry Service

Maszyna ruszyła

 

We wrześniu, wspólnie z PKO BP Finat, przeprowadziliśmy badanie wśród TFI, którego celem było zbadanie w jakim stopniu i w jaki sposób rynek dostrzega potrzebę standaryzacji.  Poniżej prezentujemy wyniki ankiety oraz opinie jej uczestników.

 

Read More

FATCA – informacja prasowa IZFiA

 

Już od 1 grudnia 2015 wchodzą w życie przepisy nakazujące wszystkim instytucjom finansowym wzywanie swoich klientów do składania oświadczeń na temat ich rezydencji podatkowej (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act). Jest to pierwsza tak duża akcja od czasu zapisów do OFE.

 

Read More

Nielimitowane koszty funduszy inwestycyjnych

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, konstruując strukturę kosztów funduszu inwestycyjnego powinno brać pod uwagę zasadę przejrzystości kosztów. Oznacza to, iż każdy koszt ponoszony przez fundusz powinien być ujęty w statucie funduszu w sposób precyzyjny i zrozumiały dla uczestników. Powyższe odzwierciedla również utrwalone stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (“KNF”), w przedmiotowym zakresie. Kancelaria Snażyk Cytowski Granicki chciałaby Państwu przybliżyć tę tematykę.

 

Read More

Kluczowe kompetencje w zmieniającym się otoczeniu prawno-biznesowym

 

Nadchodzący rok 2016 przyniesie szereg zmian legislacyjnych, wpływających na rynek finansowy w Polsce i działające na nim modele biznesowe. W takim momencie warto zadać sobie pytanie, jak organizacja jest przygotowana do nadchodzących zmian, jakie kompetencje będą niezbędne w skutecznym prowadzeniu biznesu, i które z nich pozwolą uzyskać przewagę konkurencyjną. Ważne będzie opracowanie strategii pozyskania kandydatów posiadających pożądane umiejętności i cechy.

 

Read More