Fund Industry Service

Zaprezentuj siebie i swoje osiągnięcia

 

Dzisiejszy rynek pracy wymaga od jego uczestników profesjonalnego budowania i prezentowania swojej wartości rynkowej. Jeśli posiadamy świetne kompetencje i czujemy się dobrze w swojej organizacji, warto to podkreślić i pokazać światu – poprzez obecność na portalach biznesowych oraz poprzez dobrze przygotowane portfolio rekrutacyjne. Dzięki temu może nas znaleźć praca życia i nie zaskoczy nas nieprzewidziana sytuacja np. sprzedaży spółki lub zmiany struktury.

 

Read More

Nowe uprawnienia UOKiK

 

5 sierpnia na posiedzeniu Sejmu uchwalona została zmieniona Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. W tym samym dniu Prezydent RP podpisał nową Ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wcześniej, w maju, KNF podjęła Uchwałę ws. zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe.

 

Read More

Raportować, czy nie raportować? Czyli, co z tą FATCĄ?

 

W czerwcu br. weszła w życie ustawa dotycząca wyrażenia zgody na ratyfikację umowy między Polską a USA w sprawie wdrożenia FATCA. Na mocy tej umowy pierwsze informacje o stanach rachunków podatników amerykańskich powinny być przekazane do 30.09.2015 r. Z kolei Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA zakłada, że datą pierwszego raportowania będzie 30.06.2016 r. Ponieważ koniec września jest bliski pojawia się pytanie: raportować, czy nie raportować?

 

Read More