Fund Industry Service

Skuteczne systemy motywacyjne

 

Jak dobrze wiemy, marketing oparty jest na czterech filarach. Jest to szeroko pojęty produkt, jego cena, sposób promocji oraz strategia dystrybucji i sprzedaży. Każda branża, każde przedsiębiorstwo czy nawet konkretna linia produktowa w różnym stopniu kładzie nacisk na każdy z tych elementów.

 

Read More

Maszyna ruszyła

 

We wrześniu, wspólnie z PKO BP Finat, przeprowadziliśmy badanie wśród TFI, którego celem było zbadanie w jakim stopniu i w jaki sposób rynek dostrzega potrzebę standaryzacji.  Poniżej prezentujemy wyniki ankiety oraz opinie jej uczestników.

 

Read More

FATCA – informacja prasowa IZFiA

 

Już od 1 grudnia 2015 wchodzą w życie przepisy nakazujące wszystkim instytucjom finansowym wzywanie swoich klientów do składania oświadczeń na temat ich rezydencji podatkowej (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act). Jest to pierwsza tak duża akcja od czasu zapisów do OFE.

 

Read More