Fund Industry Service

Miesiąc w liczbach – październik

 

Fundusze detaliczne górą, powrót funduszy akcyjnych, bankowe TFI w odwrocie i ponowna zmiana na pozycji lidera wśród TFI. Oto esencja informacji o rynku funduszy w październiku.

 

Read More

Likwidacja funduszu inwestycyjnego

 

Jednym z tematów poruszanych podczas Fund Industry Summit 2015 była rola depozytariusza w procesie likwidacji funduszu. Dyskusja w dużej mierze oparta była o doświadczenia dwóch banków depozytariuszy, które weszły w rolę reprezentanta funduszy Inventum TFI po utracie licencji przez to Towarzystwo. Dziś  prawnicy z Kancelarii Snażyk Cytowski Granicki postanowili, za naszym pośrednictwem,  przybliżyć rolę likwidatora funduszu.

 

Read More

Nowości produktowe w październiku

 

Październik w przeciwieństwie do poprzednich miesięcy przyniósł kilka nowinek dla szerokiego kręgu odbiorców. Godny odnotowania jest przede wszystkim fakt, że po raz pierwszy od dłuższego czasu uruchomiono nowy fundusz otwarty z kilkoma subfunduszami o zróżnicowanych strategiach.

 

Read More

Październik na rynku funduszy

 

Październik na rynku funduszy przyniósł wiele emocji, nie tylko związanych z wyborami parlamentarnymi i możliwymi konsekwencjami ich wyniku. Poziom adrenaliny w TFI podniosła też Komisja Nadzoru Finansowego. Pojawił się także nowy podmiot, który w końcu doczekał się zgody Nadzorcy na prowadzenie działalności TFI.

 

Read More