Fund Industry Service

Nowości produktowych ciąg dalszy

 

Listopad obfitował w ciekawe  z punktu widzenia klienta indywidualnego nowości produktowe. Niewątpliwie uruchomienie subfunduszu mającego uzyskiwać średnioroczną stopę zwrotu przewyższającą główną stopę procentową NBP, subfunduszu stosującego strategię ochrony kapitału typu CPPI, trzech subfunduszy indeksowych odwzorowujących zachowanie indeksów akcyjnych czy też oferty publiczne funduszy zamkniętych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych mogą tylko cieszyć inwestorów jak i dystrybutorów.

 

Read More

Certyfikaty certyfikatom nie równe

 

 

Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych mogą dawać swoim posiadaczom różnego rodzaju przywileje. Nie dotyczy to jednak wszystkich certyfikatów. Kiedy można mówić o certyfikatach uprzywilejowanych z co się za tym kryje? Oto opinia Kancelarii Snażyk Cytowski Granicki na ten temat.

 

Read More

IZFiA otwiera się na Agentów Transferowych

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, które odbyło się w piątek, 4 grudnia 2015 r. zatwierdziło zmiany w statucie IZFiA, dzięki którym do Izby będą mogli należeć, poza Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, również agenci transferowi.

 

Read More

Email marketing w TFI

 

Nie od dziś klienci trafiają do wybranych przez siebie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych nie tylko by dokonać inwestycji. Poza tym są również zainteresowani otrzymywaniem stałej komunikacji w zakresie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych, aktualnych komentarzy rynkowych, newsów i trendów w branży oraz interesujących raportów i infografik.

 

Read More