Fund Industry Service

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Zakaz jednoczesnego zasiadania w zarządzie oraz wykonywania funkcji inspektora nadzoru,  bezwzględny obowiązek zatrudnienia audytora wewnętrznego, wymóg wdrożenia polityki określającej udział w szkoleniach oraz potwierdzanie wiedzy i kompetencji, a także rozbudowane obowiązki związane z dystrybucją przez TFI jednostek uczestnictwa zarządzanych przez nie funduszy, to tylko niektóre z uregulowań zawartych w rozporządzeniu w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, którego projekt właśnie ujrzał światło dzienne.  

Read More

PODSUMOWANIE MIESIĄCA- STYCZEŃ

PODSUMOWANIE STYCZNIA

Styczeń to czas postanowień, prezentowania nowych strategii oraz pomysłów na rozwój branży. Póki co, ten rok zapowiada same wyzwania. Jak 2019 rozpoczął się na rynku funduszy inwestycyjnych? O tym piszemy w dzisiejszym podsumowaniu miesiąca.

Read More

Ostatni dzwonek

….na dostosowanie działalności komitetów audytu do wymogów ustawowych przed planowanymi kontrolami KNF.

Read More