Fund Industry Service

To już przesądzone, od połowy przyszłego roku emisje certyfikatów po nowemu

Piątkowy podpis prezydenta pod ustawą o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym (właściwie: ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o  zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku), sprawił, że już niebawem emisja certyfikatów inwestycyjnych odbywać się będzie według nowych, nieznanych dotąd zasad. Read More

Rozporządzenie o funduszach rynku pieniężnego – jak duża to rewolucja dla funduszy typu pieniężnego?

Od 21 lipca 2018 r. na terytorium całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (dalej: „Rozporządzenie”, „Rozporządzenie FRP”). Okres dostosowawczy Rozporządzenia wynosi 6 miesięcy, zatem terminem na dostosowanie się pod nowe przepisy dla istniejących TFI jest 21 stycznia 2019 r.

Read More

Przegląd regulacyjny

PPK

Już  dziś, 19. listopada, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych podpisana zostanie przez Prezydenta. Nowy akt wejdzie w życie z dniem 1. stycznia przyszłego roku, a obowiązek wdrożenia planów dla pierwszej grupy pracodawców upłynie 10 listopada 2019 r. Read More

Rynek się dostosował, teraz czas na Ministra Finansów

Do 21. października towarzystwa, fundusze, a także dystrybutorzy zobowiązani zostali do podjęcia szeregu działań mających na celu dostosowanie prowadzonej przez nich działalności do wymogów wynikających z ustawy implementującej dyrektywę  MiFID II.

Read More