Fund Industry Service

Kolejny krok ku standaryzacji

 

27 listopada odbyły się pierwsze Warsztaty dla podmiotów rynku TFI wspomagające standaryzację, uproszczenie procesów oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w ramach obsługi klientów funduszy Inwestycyjnych zorganizowane przez ProSevice AT.

 

Read More

Przychodzi TFI do agencji interaktywnej

 

Wraz z digitalizacją branży, TFI coraz coraz częściej korzystają z usług agencji interaktywnych. Taki rodzaj współpracy może przynieść wymierne korzyści, ale może też być powodem frustracji i rozczarowań. Na szczęście łatwo się ich ustrzec przestrzegając kilku prostych kroków.

 

Read More

Odpowiedzialność administracyjno-prawna TFI

 

Należyte sprawowanie funkcji organu funduszu inwestycyjnego przez towarzystwo, a ściślej mówiąc wypełnianie powierzonych mu obowiązków w zakresie zarządzania i reprezentacji funduszu, stanowi konieczny warunek wzrostu ekonomicznego tegoż funduszu.

 

Read More

Projekt RTS do Rozporządzenia EMIR

 

W dniu 10 listopada 2015 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował projekt kolejnego standardu technicznego (RTS) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Rozporządzenie EMIR).

 

Read More