Fund Industry Service

Email marketing w TFI

 

Nie od dziś klienci trafiają do wybranych przez siebie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych nie tylko by dokonać inwestycji. Poza tym są również zainteresowani otrzymywaniem stałej komunikacji w zakresie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych, aktualnych komentarzy rynkowych, newsów i trendów w branży oraz interesujących raportów i infografik.

 

Read More

AIFMD i UCITS V – wznowienie procesu legislacyjnego

 

W nawiązaniu do podanej przez nas wczoraj informacji, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, poniżej przestawiamy komentarz Kancelarii Prawnej Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Sp. k. wraz z linkami do projektów ustawy i aktów wykonawczych

 

Read More

Listopad za nami

 

Listopad zaczął się od długo wyczekiwanej informacji o uzyskaniu zgody na prowadzenie działalności TFI przez Franklin Templeton. Z kolei gracze już obecni na rynku dzielili się swoimi planami na przyszłość. Poznaliśmy także wyniki Towarzystw po trzecim kwartale oraz dane dotyczące produktów emerytalnych. W dalszym ciągu także trwa dyskusja wokół zleceń zamiany i konwersji.

 

Read More

Skuteczne systemy motywacyjne

 

Jak dobrze wiemy, marketing oparty jest na czterech filarach. Jest to szeroko pojęty produkt, jego cena, sposób promocji oraz strategia dystrybucji i sprzedaży. Każda branża, każde przedsiębiorstwo czy nawet konkretna linia produktowa w różnym stopniu kładzie nacisk na każdy z tych elementów.

 

Read More