Fund Industry Service

Likwidacja funduszu inwestycyjnego

 

Jednym z tematów poruszanych podczas Fund Industry Summit 2015 była rola depozytariusza w procesie likwidacji funduszu. Dyskusja w dużej mierze oparta była o doświadczenia dwóch banków depozytariuszy, które weszły w rolę reprezentanta funduszy Inventum TFI po utracie licencji przez to Towarzystwo. Dziś  prawnicy z Kancelarii Snażyk Cytowski Granicki postanowili, za naszym pośrednictwem,  przybliżyć rolę likwidatora funduszu.

 

Read More

Nowości produktowe w październiku

 

Październik w przeciwieństwie do poprzednich miesięcy przyniósł kilka nowinek dla szerokiego kręgu odbiorców. Godny odnotowania jest przede wszystkim fakt, że po raz pierwszy od dłuższego czasu uruchomiono nowy fundusz otwarty z kilkoma subfunduszami o zróżnicowanych strategiach.

 

Read More

Październik na rynku funduszy

 

Październik na rynku funduszy przyniósł wiele emocji, nie tylko związanych z wyborami parlamentarnymi i możliwymi konsekwencjami ich wyniku. Poziom adrenaliny w TFI podniosła też Komisja Nadzoru Finansowego. Pojawił się także nowy podmiot, który w końcu doczekał się zgody Nadzorcy na prowadzenie działalności TFI.

 

Read More

Dyskusji wokół konwersji ciąg dalszy

 

Niespełna dwa tygodnie temu minął termin jaki KNF dała TFI na dostosowanie praktyki rynkowej do stanowiska Komisji w sprawie zleceń konwersji i zamiany. Mimo to, temat jest wciąż żywy. Poniżej przedstawiamy stanowisko Kancelarii Snażyk Cytowski Granicki do zaistniałej sytuacji.

 

Read More