Fund Industry Service

Legal Alert – AIFMD i UCITS V

 

W dniu 9 grudnia 2015 r. odbyło się 4 posiedzenie Sejmu VIII kadencji. Jednym z punktów porządku obrad było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, o którym to projekcie Kancelaria informowała w ubiegłym tygodniu („Projekt ustawy”).

 

Read More

Nowości produktowych ciąg dalszy

 

Listopad obfitował w ciekawe  z punktu widzenia klienta indywidualnego nowości produktowe. Niewątpliwie uruchomienie subfunduszu mającego uzyskiwać średnioroczną stopę zwrotu przewyższającą główną stopę procentową NBP, subfunduszu stosującego strategię ochrony kapitału typu CPPI, trzech subfunduszy indeksowych odwzorowujących zachowanie indeksów akcyjnych czy też oferty publiczne funduszy zamkniętych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych mogą tylko cieszyć inwestorów jak i dystrybutorów.

 

Read More

Certyfikaty certyfikatom nie równe

 

 

Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych mogą dawać swoim posiadaczom różnego rodzaju przywileje. Nie dotyczy to jednak wszystkich certyfikatów. Kiedy można mówić o certyfikatach uprzywilejowanych z co się za tym kryje? Oto opinia Kancelarii Snażyk Cytowski Granicki na ten temat.

 

Read More

IZFiA otwiera się na Agentów Transferowych

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, które odbyło się w piątek, 4 grudnia 2015 r. zatwierdziło zmiany w statucie IZFiA, dzięki którym do Izby będą mogli należeć, poza Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, również agenci transferowi.

 

Read More