Fund Industry Service

Projekt RTS do Rozporządzenia EMIR

 

W dniu 10 listopada 2015 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował projekt kolejnego standardu technicznego (RTS) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Rozporządzenie EMIR).

 

Read More

Problemy i wątpliwości wokół FATCA

 

Z początkiem grudnia instytucje finansowe zobowiązane są do identyfikowania klientów zgodnie z wymogami FATCA. Ustawa weszła w życie jednak pozostał szereg wątpliwości z jej interpretacją. Kilka z nich przybliża Ewa Czarnecka-Ogrodnik, Radca Prawny w PKO BP Finat.

 

Read More

Miesiąc w liczbach – listopad

 

Topniejące aktywa, ucieczka z funduszy dłużnych, bankowe TFI kontynuują odwrót. Do tego nowi gracze, roszady wśród zarządzających i kilka ciekawostek. Oto listopadowa odsłona najważniejszych informacji z rynku funduszy.

 

Read More

Legal Alert – AIFMD i UCITS V

 

W dniu 9 grudnia 2015 r. odbyło się 4 posiedzenie Sejmu VIII kadencji. Jednym z punktów porządku obrad było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, o którym to projekcie Kancelaria informowała w ubiegłym tygodniu („Projekt ustawy”).

 

Read More