Fund Industry Service

Listopad za nami

 

Listopad zaczął się od długo wyczekiwanej informacji o uzyskaniu zgody na prowadzenie działalności TFI przez Franklin Templeton. Z kolei gracze już obecni na rynku dzielili się swoimi planami na przyszłość. Poznaliśmy także wyniki Towarzystw po trzecim kwartale oraz dane dotyczące produktów emerytalnych. W dalszym ciągu także trwa dyskusja wokół zleceń zamiany i konwersji.

 

Read More

Skuteczne systemy motywacyjne

 

Jak dobrze wiemy, marketing oparty jest na czterech filarach. Jest to szeroko pojęty produkt, jego cena, sposób promocji oraz strategia dystrybucji i sprzedaży. Każda branża, każde przedsiębiorstwo czy nawet konkretna linia produktowa w różnym stopniu kładzie nacisk na każdy z tych elementów.

 

Read More

Maszyna ruszyła

 

We wrześniu, wspólnie z PKO BP Finat, przeprowadziliśmy badanie wśród TFI, którego celem było zbadanie w jakim stopniu i w jaki sposób rynek dostrzega potrzebę standaryzacji.  Poniżej prezentujemy wyniki ankiety oraz opinie jej uczestników.

 

Read More