Fund Industry Service

Problemy i wątpliwości wokół FATCA

 

Z początkiem grudnia instytucje finansowe zobowiązane są do identyfikowania klientów zgodnie z wymogami FATCA. Ustawa weszła w życie jednak pozostał szereg wątpliwości z jej interpretacją. Kilka z nich przybliża Ewa Czarnecka-Ogrodnik, Radca Prawny w PKO BP Finat.

 

Read More

Miesiąc w liczbach – listopad

 

Topniejące aktywa, ucieczka z funduszy dłużnych, bankowe TFI kontynuują odwrót. Do tego nowi gracze, roszady wśród zarządzających i kilka ciekawostek. Oto listopadowa odsłona najważniejszych informacji z rynku funduszy.

 

Read More

Legal Alert – AIFMD i UCITS V

 

W dniu 9 grudnia 2015 r. odbyło się 4 posiedzenie Sejmu VIII kadencji. Jednym z punktów porządku obrad było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, o którym to projekcie Kancelaria informowała w ubiegłym tygodniu („Projekt ustawy”).

 

Read More

Nowości produktowych ciąg dalszy

 

Listopad obfitował w ciekawe  z punktu widzenia klienta indywidualnego nowości produktowe. Niewątpliwie uruchomienie subfunduszu mającego uzyskiwać średnioroczną stopę zwrotu przewyższającą główną stopę procentową NBP, subfunduszu stosującego strategię ochrony kapitału typu CPPI, trzech subfunduszy indeksowych odwzorowujących zachowanie indeksów akcyjnych czy też oferty publiczne funduszy zamkniętych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych mogą tylko cieszyć inwestorów jak i dystrybutorów.

 

Read More