Fund Industry Service

Miesiąc w liczbach – grudzień

 

Fundusze detaliczne na równi pochyłej, podobnie jak bankowe TFI. Są jednak i tacy, którzy mają powody do zadowolenia: Ipopema wraca na szczyt, a 8 TFI co miesiąc w 4 kwartale miało dodatnie saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych.

 

 

Read More

Rok pod znakiem FIZ

 

W 2015 roku co miesiąc informowaliśmy o nowych produktach wprowadzanych przez TFI. Czas na podsumowanie rocznej aktywności Towarzystw w zakresie rozwoju ich oferty produktowej.

 

Read More

Tylko jedno jest pewne – zmiana

 

Rok 2016 rozpoczęły zmiany w zarządzie TFI Allianz oraz wśród zarządzających funduszami BZ WBK TFI. Informacje tego typu to nie rzadkość. W roku 2015 nie było miesiąca, w którym nie dowiadywaliśmy się o zmianach na stanowiskach zarządzających lub członków zarządów TFI.  

 

Read More

Nowe produkty w grudniu

 

Liczba funduszy dostępnych dla szerokiego kręgu odbiorców powiększyła się w grudniu o trzy nowe subfundusze. W dalszym ciągu powstają kolejne fundusze zamknięte o charakterze niepublicznym, ale  dynamika jest nieco mniejsza ze względu na świąteczny charakter ubiegłego miesiąca.

 

Read More