Fund Industry Service

Dywersyfikacja lokat FIZ a obowiązki TFI

 

Z działalnością lokacyjną funduszy inwestycyjnych zamkniętych wiążą się zróżnicowane zasady budowy portfela inwestycyjnego. Limity i ograniczenia inwestycyjne, zasady dywersyfikacji lokat,  a także terminy na osiągnięcie wymaganej dywersyfikacji oraz sankcje za naruszenie wymogów w tym przedmiocie są szczegółowo uregulowane w ustawie o funduszach inwestycyjnych („UFI”).

 

Read More

Nowości produktowe stycznia

 

Styczeń 2016 r. potwierdza ubiegłoroczne trendy jeśli chodzi o poszerzanie oferty produktowej krajowych TFI. Znów prym wiodą fundusze zamknięte niepubliczne, które nie wymagają konieczności uzyskania zezwolenia KNF. Ubiegłoroczni liderzy pod względem ilości uruchamianych funduszy nie zwalniają tempa, i tak tylko w styczniu Copernicus Capital TFI zarejestrowało 8 funduszy zamkniętych niepublicznych zaś AgioFunds TFI i Trigon TFI po 3 takie fundusze.

 

Read More

Reklamacje w 2015 roku

 

Poprosiliśmy agentów transferowych by podzielili się z nami danymi na temat reklamacji składanych przez uczestników funduszy  w 2015 roku. Informacje o które prosiliśmy udostępniły nam 3 instytucje: Atlantic Fund Services, Pekao Financial Services oraz ProService AT.

 

Read More