Fund Industry Service

Nowości produktowe stycznia

 

Styczeń 2016 r. potwierdza ubiegłoroczne trendy jeśli chodzi o poszerzanie oferty produktowej krajowych TFI. Znów prym wiodą fundusze zamknięte niepubliczne, które nie wymagają konieczności uzyskania zezwolenia KNF. Ubiegłoroczni liderzy pod względem ilości uruchamianych funduszy nie zwalniają tempa, i tak tylko w styczniu Copernicus Capital TFI zarejestrowało 8 funduszy zamkniętych niepublicznych zaś AgioFunds TFI i Trigon TFI po 3 takie fundusze.

 

Read More

Reklamacje w 2015 roku

 

Poprosiliśmy agentów transferowych by podzielili się z nami danymi na temat reklamacji składanych przez uczestników funduszy  w 2015 roku. Informacje o które prosiliśmy udostępniły nam 3 instytucje: Atlantic Fund Services, Pekao Financial Services oraz ProService AT.

 

Read More

Styczeń za nami

 

Kilka funduszy zmieniło zarządzających, kilku zarządzających zmieniło Towarzystwa. Zmiany osobowe miały miejsce także w zarządach – nie tylko w TFI. Towarzystwa zdradzały swoje plany na przyszłość. Wybrano najlepszych analityków. Pojawiły się podsumowania dotyczące rynku w 2015 roku. Innymi słowy pierwszy miesiąc 2016 roku przyniósł wiele ciekawych danych i informacji rynkowych.

 

Read More

Perspektywy funduszy zagranicznych na polskim rynku

 

Ostatnie tygodnie sprzyjają rozmaitym podsumowaniom 2015 roku, m.in. dotyczącym nowych funduszy, które rozpoczęły swoją działalność w ubiegłym roku. Wiemy, że do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego wpisano 250 nowych funduszy/subfunduszy działających w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych – pisaliśmy o tym na początku miesiąca. A jak to wyglądało w przypadku notyfikacji funduszy zagranicznych?

 

Read More