Fund Industry Service

Luty w liczbach

 

Kwintesencja najważniejszych danych rynkowych. Napływy, aktywa, ludzie, informacje i wydarzenia. Liczbowe podsumowanie rynku funduszy inwestycyjnych w lutym.

 

Read More

Dziedziczenie jednostek uczestnictwa

 

Jakie zasady mają zastosowanie w przypadku śmierci uczestnika FIO? W związku z wątpliwościami związanymi z dziedziczeniem jednostek poniżej zamieszczamy wyjaśnienie obowiązujących zasad przygotowane przez SGP Legal

 

Read More

Zadyszka w funduszach niepublicznych

 

W lutym uruchomiono 6 nowych subfunduszy działających w ramach parasoli FIO lub SFIO.Za to, w przeciwieństwie do wielu poprzednich miesięcy, tym razem nie mieliśmy zbyt wielu nowości typu FIZ niepubliczny. Na liście prowadzonej przez KNF pojawiło się zaledwie 7 takich funduszy uruchomionych przez Agio Funds TFI, Eques Investment TFI, Fincrea TFI, Forum TFI oraz GO TFI.  

 

Read More

Podsumowanie lutego

 

Przyspieszone prace nad ustawą o funduszach, opóźnienia we wdrożeniu MiFID II, wyniki finansowe TFI, dane o kontach emerytalnych, plany TFI i zmiany personalne. Dziś pierwszy dzień marca, czas więc podsumować luty na rynku funduszy.

 

Read More