Fund Industry Service

Rok 2015 w liczbach – aktywa i napływy

 

Kto może być zadowolony z poziomu aktywów i napływów do funduszy w 2015 roku? Szczególnie w zakresie funduszy detalicznych nie było łatwo pozyskać nowe aktywa. A jednak są wygrani którzy co miesiąc mieli dodatnie saldo wpłat. Z drugiej strony są i tacy którzy powodów do satysfakcji nie mają zbyt wiele.

 

Read More

Dokumentowanie źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych

 

Proces dokumentowania źródeł będących podstawą podejmowanych decyzji inwestycyjnych,  podejmowanych w toku zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych związany jest integralnie z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych, stanowiąc de iure jeden z podstawowych obowiązków ustawowych ciążących na towarzystwach funduszy inwestycyjnych („TFI”).

 

Read More

Miesiąc w liczbach – grudzień

 

Fundusze detaliczne na równi pochyłej, podobnie jak bankowe TFI. Są jednak i tacy, którzy mają powody do zadowolenia: Ipopema wraca na szczyt, a 8 TFI co miesiąc w 4 kwartale miało dodatnie saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych.

 

 

Read More

Rok pod znakiem FIZ

 

W 2015 roku co miesiąc informowaliśmy o nowych produktach wprowadzanych przez TFI. Czas na podsumowanie rocznej aktywności Towarzystw w zakresie rozwoju ich oferty produktowej.

 

Read More