Fund Industry Service

Zadyszka w funduszach niepublicznych

 

W lutym uruchomiono 6 nowych subfunduszy działających w ramach parasoli FIO lub SFIO.Za to, w przeciwieństwie do wielu poprzednich miesięcy, tym razem nie mieliśmy zbyt wielu nowości typu FIZ niepubliczny. Na liście prowadzonej przez KNF pojawiło się zaledwie 7 takich funduszy uruchomionych przez Agio Funds TFI, Eques Investment TFI, Fincrea TFI, Forum TFI oraz GO TFI.  

 

Read More

Podsumowanie lutego

 

Przyspieszone prace nad ustawą o funduszach, opóźnienia we wdrożeniu MiFID II, wyniki finansowe TFI, dane o kontach emerytalnych, plany TFI i zmiany personalne. Dziś pierwszy dzień marca, czas więc podsumować luty na rynku funduszy.

 

Read More