Fund Industry Service

Styczeń za nami

 

Kilka funduszy zmieniło zarządzających, kilku zarządzających zmieniło Towarzystwa. Zmiany osobowe miały miejsce także w zarządach – nie tylko w TFI. Towarzystwa zdradzały swoje plany na przyszłość. Wybrano najlepszych analityków. Pojawiły się podsumowania dotyczące rynku w 2015 roku. Innymi słowy pierwszy miesiąc 2016 roku przyniósł wiele ciekawych danych i informacji rynkowych.

 

Read More

Perspektywy funduszy zagranicznych na polskim rynku

 

Ostatnie tygodnie sprzyjają rozmaitym podsumowaniom 2015 roku, m.in. dotyczącym nowych funduszy, które rozpoczęły swoją działalność w ubiegłym roku. Wiemy, że do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego wpisano 250 nowych funduszy/subfunduszy działających w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych – pisaliśmy o tym na początku miesiąca. A jak to wyglądało w przypadku notyfikacji funduszy zagranicznych?

 

Read More

Performance attribution w funduszach inwestycyjnych

 

Pomiar wyniku portfela jest jednym z kluczowych elementów procesu inwestycyjnego – dostarcza on niezbędnych informacji pozwalających ocenić klientom i firmom zarządzającym jak zostały zainwestowane ich pieniądze i jakie przyniosło to rezultaty. Dlaczego jeszcze mierzymy wynik portfela i jakich informacji może on dostarczyć on o procesie zarządzania naszym portfelem?

 

  Read More

Funkcja ABI w praktyce

 

Właściwe przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych wymaga szeregu czynności.  Co i jak robić, aby niczego nie pominąć? Lektura obowiązkowa dla wszystkich ABI.

 

Read More