Fund Industry Service

Co zrobi Izba?

 

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej, która weszła w życie z początkiem tego roku, poza rewolucją na rynku ubezpieczeniowym, wpływa również na rynek funduszy inwestycyjnych. Wśród setek artykułów znajdziemy bowiem również i takie, które dotyczą dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości innych aktów prawnych.

 

Read More

Odpowiedź UKNF na propozycję IZFiA ws realizacji zleceń zamiany/konwersji

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w piśmie z dnia 29 stycznia 2016 r. przedstawił stanowisko odnośnie wypracowanych przez uczestników rynku na forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA, Izba) propozycji rozwiązań dotyczących realizacji zleceń zamiany/konwersji, zaprezentowanych w piśmie IZFiA skierowanym do UKNF po spotkaniu przedstawicieli Izby i UKNF, które odbyło się w grudniu 2015 r.

 

Read More

Dywersyfikacja lokat FIZ a obowiązki TFI

 

Z działalnością lokacyjną funduszy inwestycyjnych zamkniętych wiążą się zróżnicowane zasady budowy portfela inwestycyjnego. Limity i ograniczenia inwestycyjne, zasady dywersyfikacji lokat,  a także terminy na osiągnięcie wymaganej dywersyfikacji oraz sankcje za naruszenie wymogów w tym przedmiocie są szczegółowo uregulowane w ustawie o funduszach inwestycyjnych („UFI”).

 

Read More