Fund Industry Service

Unijne rozporządzenie ws. benchmarków

 

Po wykryciu w 2012 r. manipulacji wskaźnikami stóp procentowych LIBOR i EURIBOR przez wiodące banki inwestycyjne Komisja Europejska postanowiła zwrócić szczególną uwagę na ten obszar rynku, gdyż zaistniała skala zjawiska uwydatniła znaczenie indeksów i wskaźników oraz ich liczne, słabe strony.

 

Read More