Fund Industry Service

Nowości produktowe maja

 

Maj przyniósł kontynuację trendu zapoczątkowanego w kwietniu, gdy na rynku pojawiło się zdecydowanie więcej funduszy inwestycyjnych zamkniętych o charakterze niepublicznym niż funduszy o charakterze otwartym działających w formie FIO lub SFIO.

 

Read More

Maj na rynku funduszy

 

Kadrowa rewolucja w PZU to nie jedyne ważne wydarzenie na rynku funduszy w maju. Przypominamy, co poza tym wydarzyło się w minionym miesiącu.

 

Read More

Nowe obowiązki informacyjne TFI

 

Kolejnym skutkiem nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jest wprowadzenie zmian w zakresie obowiązków informacyjnych funduszy inwestycyjnych. Nowe wymagania mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę transparentności funduszy, co w konsekwencji pozwoli zwiększyć ochronę interesów inwestorów. Wymagania te przybliżają eksperci z kancelarii SGP Legal.

 

Read More