Fund Industry Service

Nowe obowiązki w obszarze zarządzania ryzykiem w TFI

 

 

Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych czeka już na podpis prezydenta i lada chwila wejdzie w życie. Jakie będą praktyczne konsekwencje nowych regulacji dla obszaru zarządzania ryzykiem? Zapraszamy na warsztaty dedykowane wpływowi nowych regulacji na proces zarządzania ryzykiem w TFI.

 

Read More

Wytyczne ESMA dotyczące polityk wynagrodzeń w TFI i ZAFI

 

 

W dniu 31 marca ESMA opublikowała ostateczne wytyczne dotyczące polityki wynagrodzeń określonej w dyrektywie UCITS i AIFMD. Wytyczne pozwalają określić ostateczne brzmienie polityki wynagrodzeń wymaganej przez UCITS V oraz zapewniają ukierunkowany przegląd wytycznych z lipca 2013 r. w sprawie polityki wynagrodzeń zgodnie z AIFMD.

 

Read More