Fund Industry Service

Zapewnienie zgodności z Wytycznymi IT KNF to ciągły proces

 

 

Z końcem roku upływa termin dla towarzystw funduszy inwestycyjnych na dostosowanie do Wytycznych IT KNF. Dla wielu podmiotów przeprowadzenie analizy luki oraz realizacja etapu wdrożeniowego przysparzają wielu trudności. Jednakże to czynności utrzymaniowe wymagają największego zaangażowania i wysiłku.

 

Read More