Fund Industry Service

Wyznaczanie ekspozycji AFI w świetle nowej Ustawy cz.1

 

4 czerwca weszła w życie ustawa zmieniająca Ustawę o Funduszach Inwestycyjnych, a wraz z nią zaczyna obowiązywać Rozporządzenie KE 231/2013 [1]. Biorąc pod uwagę te regulacje oraz pismo UNKF z 25.05.2016 spróbujemy odpowiedzieć na pytania jak będą wyglądały kwestie zarządzania ryzkiem dot. wyznaczania regulacyjnych miar ryzyka: kiedy i w jakim zakresie należy się dostosować, jakie nowe miary ryzyka należy wyznaczać od poniedziałku 6 czerwca, w jaki sposób je liczyć oraz jakimi limitami zostały lub zostaną one objęte.

 

Read More

Nowości produktowe maja

 

Maj przyniósł kontynuację trendu zapoczątkowanego w kwietniu, gdy na rynku pojawiło się zdecydowanie więcej funduszy inwestycyjnych zamkniętych o charakterze niepublicznym niż funduszy o charakterze otwartym działających w formie FIO lub SFIO.

 

Read More

Maj na rynku funduszy

 

Kadrowa rewolucja w PZU to nie jedyne ważne wydarzenie na rynku funduszy w maju. Przypominamy, co poza tym wydarzyło się w minionym miesiącu.

 

Read More