Fund Industry Service

Sankcje dla TFI po nowelizacji ustawy o funduszach

 

Znowelizowana ustawa o funduszach inwestycyjnych („UFI”) dokonała m.in. rewizji sankcji i środków administracyjnych, co w ocenie Ministerstwa Finansów, winno w sposób prewencyjny przeciwdziałać naruszaniu prawa przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

 

Read More