Fund Industry Service

Zapewnienie zgodności z Wytycznymi IT KNF to ciągły proces

 

 

Z końcem roku upływa termin dla towarzystw funduszy inwestycyjnych na dostosowanie do Wytycznych IT KNF. Dla wielu podmiotów przeprowadzenie analizy luki oraz realizacja etapu wdrożeniowego przysparzają wielu trudności. Jednakże to czynności utrzymaniowe wymagają największego zaangażowania i wysiłku.

 

Read More

Nowe obowiązki w zakresie raportowania do KNF

 

Nowa ustawa o funduszach wymaga od TFI rozszerzenia funkcjonalności swoich systemów informatycznych, w zakresie spełnienia wymagań regulacyjnych a w szczególności nowych wymagań raportowych. TFI oraz fundusze i spółki alternatywne będą zobligowane do generowania skomplikowanego raportu dotyczącego struktury, inwestycji, inwestorów, transakcji oraz ryzyka funduszy oraz zbiorczo dla całej spółki w formacie XML i cykliczne wysyłanie go do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Read More