Fund Industry Service

Fundusze ujawniają skład portfeli

 

Zespół powołany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami w skład którego wchodzili przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeniowych opracował dokument „Standard IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych”.

 

Read More