Fund Industry Service

Izba zrobiła co trzeba. Co zrobią TFI?

 

Jest! Już po siedmiu miesiącach od pierwszych doniesień o tym, że Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) została desygnowana aby wypracować standardy prezentacji informacji o składzie portfela inwestycyjnego funduszy, pojawiło się stosowne opracowanie. Pierwszy odbiór? Nie jest źle. Ba, nawet jest dobrze!

 

Read More

Fundusze ujawniają skład portfeli

 

Zespół powołany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami w skład którego wchodzili przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeniowych opracował dokument „Standard IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych”.

 

Read More