Fund Industry Service

Rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI obowiązuje 

Szesnastego lipca, czyli dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, weszło w życie długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Tym samym, wypełniona została luka w przepisach wykonawczych, regulujących najbardziej istotne obszary z punktu widzenia prowadzonej przez wszystkie TFI działalności. Tytułem przypomnienia- poprzednie rozporządzenie regulujące obszar materii tożsamy do aktualnie obowiązującego, utraciło moc prawną 22 kwietnia tego roku.  Read More

Krajowe regulacje AML do poprawki

Dosłownie kilka dni temu w wykazie prac rządowych pojawiła się informacja o podjęciu działań zmierzających do zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I choć sam projekt przepisów nowelizujących nie jest jeszcze znany, wiadomo już, co ulegnie zmianie. Read More

Porozmawiajmy o polityce

W jednym z ostatnich tekstów pisałem o projekcie regulacji wprowadzających podział ról w zarządach towarzystw funduszy inwestycyjnych. W artykule, którego pełna treść dostępna jest pod tym linkiem, pisałem także o przepisach wprowadzających obowiązek uzyskania zgody KNF na powołanie członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie zarządzania funduszami oraz nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem. Read More