Fund Industry Service

Nowy obowiązek odnośnie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do rejestru

Już niedługo, bo od 13 października 2019 r., zgodnie z przepisami ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nowo zakładane spółki, a  także praktycznie wszystkie spółki zarejestrowane przed tą datą, będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych, a także ich aktualizacji, do nowo powstającego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr”). Read More

Drożej nie tylko w sklepach

Pieczywo, owoce, warzywa, a także wiele innych produktów spożywczych to tylko niektóre ze składników koszyka inflacyjnego. Większość z nich, o czym zapewne przekonał się każdy z nas, na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco podrożała. Okazuje się jednak, że podwyżki w ostatnim czasie dotknęły nie tylko dobra konsumpcyjne.

Read More

Przypomnienie o wchodzących w życie obowiązkach z obszaru CRS

Piętnastego kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 694). Warto wspomnieć, że akt ten wprowadził  szereg nowych wymogów do obowiązującej ustawy, przy czym realizacja części z nich została odroczona w czasie. Przykładem tego typu obowiązków są: Read More