Fund Industry Service

Porozmawiajmy o polityce

W jednym z ostatnich tekstów pisałem o projekcie regulacji wprowadzających podział ról w zarządach towarzystw funduszy inwestycyjnych. W artykule, którego pełna treść dostępna jest pod tym linkiem, pisałem także o przepisach wprowadzających obowiązek uzyskania zgody KNF na powołanie członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie zarządzania funduszami oraz nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem. Read More

Z podziałem na role…

Choć do końca trwających od kilku miesięcy prac nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej jeszcze trochę (w maju poznaliśmy piąty już projekt ustawy), warto przyjrzeć się planowanym modyfikacjom w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z wprowadzaniem do obrotu papierów wartościowych już dziś. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie podziału ról w zarządach TFI, a także kilku innych modyfikacji związanych ze sprawowaniem funkcji członków organów w towarzystwie.

Read More

Nowe zasady dokonywania ofert publicznych

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji  opublikowano nowy Projekt (dalej: „Projekt”) ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw  (dalej: „Ustawa o ofercie”).

Read More