Fund Industry Service

Polskie REIT-y coraz bliżej

Niespełna kilka tygodni temu na stronach rządowego centrum legislacji opublikowany został nowy projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. Warto podkreślić, że jest to druga propozycja polskiego ustawodawcy dotycząca omawianej instytucji. Pierwotne założenia, do których w toku uzgodnień zgłoszono 142 uwagi, zostały na tyle zmodyfikowane, że po zakończeniu konsultacji światło dzienne ujrzał nowy projekt ustawy, do którego napisane również zostało nowe uzasadnienie.

Read More

RODO – nowa rzeczywistość ochrony danych osobowych

Co właściwie kryje się pod skrótem RODO?

To nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obejmie swoim zasięgiem firmy gromadzące i wykorzystujące dane dotyczące osób fizycznych. Mowa więc zarówno o dużych korporacjach, takich jak instytucje finansowe czy firmy ubezpieczeniowe, jak i o licznych mikro-przedsiębiorstwach, sklepach internetowych czy punktach świadczących obsługę klienta. Termin wprowadzenia zmian organizacyjnych i dostosowania działalności do wymogów RODO upływa już 25. maja 2018 roku.

Read More

FIZ pod podatkowym obstrzałem

Ostatni rok przyniósł wiele zmian jeśli chodzi o opodatkowanie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). To za sprawą zarówno istotnych zmian w prawie, jak i zmieniającego się otoczenia podatkowego. Read More

Co dalej z przepisami wykonawczymi do ustawy?

4. czerwca, czyli równo rok po wejściu w życie przepisów nowelizujących ustawę o funduszach inwestycyjnych w zakresie dostosowującym polski porządek prawny do wymogów przewidzianych dyrektywą ZAFI, moc obowiązującą utraciły trzy rozporządzenia wykonawcze odgrywające kluczową rolę w bieżącej działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych.            Mowa tu o:

Read More