Fund Industry Service

PROFILOWANIE W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA RODO

Tworzenie profilu konsumenta na podstawie jego zachowań w sieci nie jest nowym zjawiskiem. W ostatnim czasie jest ono często komentowane w kontekście wejścia w życie RODO – nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie obejmie firmy gromadzące i wykorzystujące dane dotyczące osób fizycznych. Read More

Zapowiedź 4. edycji Fund Industry Summit

Jeśliby przyjąć, że wraz z utworzeniem pierwszego funduszu powierniczego, rozpoczęła się era rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, to dziś, w 2017 roku, powinniśmy obchodzić dwudziestą piątą rocznicę tego wydarzenia.

Read More

Nabywanie nieruchomości położonych w Polsce, udziałów i akcji w spółkach z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez fundusze inwestycyjne będące cudzoziemcami – przekrój

Zasadą obowiązującą w prawie polskim, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (dalej „Ustawa”), jest konieczność uzyskania przez cudzoziemca na nabycie nieruchomości położonych w Polsce zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydawanego w formie decyzji administracyjnej.

Read More