Fund Industry Service

PÓŁMETEK WAKACJI JUŻ ZA NAMI

Lipiec upłynął pod hasłem szeregu zmian legislacyjnych. Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że oczy tych, którzy nie przebywali w tym czasie na urlopie zwrócone były na strony Rządowego Centrum Legislacji. W lipcu ukazał się nowy projekt ustawy implementującej MiFID II do polskiego porządku prawnego oraz opublikowanych zostało klika istotnych z punktu wiedzenia każdego TFI rozporządzeń, o czym szerzej poniżej.

Read More

FUNDUSZE I DYSTRYBUTORZY- NOWE REGULACJE. DLA KOGO?

O nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi powiedziano już wiele. Tyle samo, o ile nie więcej emocji budzi nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Od dłuższego czasu uczestników rynku zajmują plany uregulowania maksymalnego wynagrodzenia pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Read More

NOWY PROJEKT USTAWY IMPLEMENTUJĄCEJ MiFID II

W ostatnim czasie nic nie wzbudza tak dużego zainteresowania uczestników rynku, jak każda, nawet najmniejsza informacja o publikacji projektów przepisów implementujących dyrektywę MiFID II do polskiego porządku prawnego.

Read More